GramArt er artistenes talerør, og vi jobber konstant for å legge til rette for at artister over hele landet får best mulig vilkår – enten du er i begynnelsen av karrieren eller erfaren artist. Dette skjer primært gjennom å tale din sak i blant annet stortinget, EU og inn mot Gramo. Vi setter dagsorden for og får gjennomslag i saker som styrker dine rettigheter og interesser.

Å leve av musikk er en heltidsjobb, men du trenger ikke gjøre den helt alene.

Dette er noen av de viktigste sakene vi jobber for
•    Rettferdig fordeling av inntekter fra digital utnyttelse av musikk
•    Rettferdige avtaler og forståelige og transparente avregninger.
•    Norskandelen på radio må opprettholdes, også etter overgangen til DAB.
•    De statlige bevilgningene til profesjonelle artister bør økes, og ordninger
som gir rom for langsiktighet og forutsigbarhet bør prioriteres.
•    Økt bruk av norsk musikk – også i strømmetjenestene.
•    Styrket kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

GramArt i Gramo

Det er Gramo som krever inn og fordeler penger når artister og andre rettighetshavere blir spilt på radio eller offentlig fremført, f.eks slik det er når musikk spilles i restauranter eller hos frisøren. Det er en av GramArts hovedoppgaver å ivareta pop&rock-artistenes interesser i Gramo, det er også grunnen til at GramArt ble startet for snart 30 år siden.

GramArt har flertallet på utøversiden i Gramo, og det er viktig at vi fremdeles beholder det flertallet. Dette fordi det bør og må være artistenes organisasjon som taler artistenes sak i Gramo. GramArts dyktigste folk sitter i Gramos styre, og vi kjemper gjennom hele året en kamp for artistenes interesser i Gramo.

I mai måned hvert år trenger vi din hjelp til fortsatt å gjøre denne jobben. Det er da du kan påvirke gjennom og gi din fullmakt til GramArt slik at vi fortsatt kan ha en sterk artist-stemme i Gramo.

Hilsen oss fra GramArt som sitter i Gramo fra GramArt,

Ivar Peersen (styreleder i GramArt)

Harald Sommerstad (nestleder i GramArt)

Daniel Nordgård (nestleder i GramArt)

Elin Aamodt (daglig leder i GramArt)

I ukene frem til generalforsamlingen vil vi informere om vårt arbeid i Gramo, og du er hjertelig velkommen til å stille oss spørsmål også. Send til elin@gramart.no.

På forhånd tusen takk for din fullmakt!