GramArt er artistenes talerør, og vi jobber konstant for å legge til rette for at artister over hele landet får best mulig vilkår – enten du er i begynnelsen av karrieren eller erfaren artist. Dette skjer primært gjennom å tale din sak i blant annet stortinget, EU og inn mot Gramo. Vi setter dagsorden for og får gjennomslag i saker som styrker dine rettigheter og interesser.

Å leve av musikk er en heltidsjobb, men du trenger ikke gjøre den helt alene.

Dette er noen av de viktigste sakene vi jobber for
•    Rettferdig fordeling av inntekter fra digital utnyttelse av musikk
•    Rettferdige avtaler og forståelige og transparente avregninger.
•    Norskandelen på radio må opprettholdes, også etter overgangen til DAB.
•    De statlige bevilgningene til profesjonelle artister bør økes, og ordninger
som gir rom for langsiktighet og forutsigbarhet bør prioriteres.
•    Økt bruk av norsk musikk – også i strømmetjenestene.
•    Styrket kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

Høringsuttalelser
8.2. 2019 Høringsinnspill kulturmeldingen (pdf)
30.1.2019 Høringssvar kunstnermeldingen (pdf)
16.10.2018 Høringsinnspill statsbudsjettet 2019 (pdf)
1.2.2018 Høringssvar – Åndsverkloven Prop. 104L (pdf)
26.10.2017 Høringsinnspill statsbudsjettet 2018 næring (pdf)
30.10.2017 Høringsinnspill statsbudsjettet 2018 kultur (pdf)
23.6.2017 Høringssvar – Det norske mediemangfoldet (pdf)
5.2.2017 Muntlig høringsinnspill åndsverkloven (pdf)
1.9.2016 Høringssvar – Åndsverksloven (pdf)
19.2.2016 Høringssvar – Folketrygdloven (pdf)
26.6.2015 Høringssvar – Innspill til ny åndsverkslov (pdf)
8.5.2015 Høringssvar til kunstnerøkonomiutredningen …(pdf)
15.9.2014 Høringssvar – Endringer i åndsverkloven, avtalelisens … (pdf)
3.9.2014 Høringssvar – NRK-plakaten (pdf)
24.4.2014 «Musikk i tall 2012» – GramArts kommentarer til statistikken (pdf)
12.8.2012 «Balanse i musikken» – Innspill til Kulturdepartementet (pdf)
1.6.2012 Høringssvar – Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter (pdf)
26.4.2011 Høringssvar – Utredning og forenkling og modernisering av aksjeloven (pdf)
17.2.2011 Høringssvar – Forslag til regler om produktplassering og korte … (pdf)
7.10.2010 Høring – Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye … (pdf)
27.11.2009 Høring – Forslag til endring i forskrift til åndsverksloven (pdf)
4.2.2009 Høring – Ny stipendordning til kunstformål (pdf)
17.10.2008 Forlenget værnetid for utøvende kunstnere (pdf)
15.1.2008 Høringssvar – Utkast til endring av forskrift om tilskudd fra Fond for … (pdf)
15.1.2008 Gramarts innspill til Løkenutvalget (pdf)

I media
17.12.2015 Kronikk i Dagens Næringsliv: Om å strupe en organisasjon (pdf)

GramArt i Gramo

Det er Gramo som krever inn og fordeler penger når artister og andre rettighetshavere blir spilt på radio eller offentlig fremført, f.eks slik det er når musikk spilles i restauranter eller hos frisøren. Det er en av GramArts hovedoppgaver å ivareta pop&rock-artistenes interesser i Gramo, det er også grunnen til at GramArt ble startet for 30 år siden.

GramArt har flertallet på utøversiden i Gramo, og det er viktig at vi fremdeles beholder det flertallet. Dette fordi det bør og må være artistenes organisasjon som taler artistenes sak i Gramo. GramArts dyktigste folk sitter i Gramos styre, og vi kjemper gjennom hele året en kamp for artistenes interesser i Gramo.

I mai måned hvert år trenger vi din hjelp til fortsatt å gjøre denne jobben. Det er da du kan påvirke gjennom og gi din fullmakt til GramArt slik at vi fortsatt kan ha en sterk artist-stemme i Gramo.

Hilsen oss fra GramArt som sitter i Gramo fra GramArt,

Ivar Peersen (styreleder i GramArt)

Harald Sommerstad (styremedlem i GramArt)

Daniel Nordgård (nestleder i GramArt)

Marius Øvrebø-Engemoen (kst. daglig leder i GramArt)

I ukene frem til generalforsamlingen vil vi informere om vårt arbeid i Gramo, og du er hjertelig velkommen til å stille oss spørsmål også. Send gjerne en e-post til marius@gramart.no.

På forhånd tusen takk for din fullmakt!