Juridisk rådgivning
Som GramArt-medlem får du tilgang til vår rådgivningstjeneste. Våre rådgivere sitter på spisskompetanse og bred erfaring innen avtaler i musikkbransjen. De kan hjelpe deg i forbindelse med inngåelse av kontrakter, tvisteløsning, mekling, gjennomgang av avregninger, økonomiske krav, generell karriereveiledning med mer. Les mer…

Våre forsikringer
I samarbeid med If tilbyr vi bransjens beste instrument- og ulykkesforsikring.  Les mer…

Vi kan også tilby helårs reiseforsikring til en svært gunstig pris. Reiseforsikringen tilbys til deg som enkeltperson eller din familie.  Les mer…

Rabattavtaler
GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister og stiller derfor sterkt i forhandling av kollektive avtaler. Her finner du en oversikt over noen av våre rabattavtaler. Les mer..

ATA Carnet
GramArt kan stille økonomisk garanti for deg ovenfor Oslo Handelskammer ved
opprettelse av ATA Carnet. Les mer…

Annen rådgivning
Trenger du hjelp til søknadsskriving eller andre bransjerelaterte spørsmål? GramArts medlemsservice består av folk som har erfaringer du kan nyte godt av! Ring oss gjerne for veiledning, innspill, tilbakemeldinger eller om du har nyttige tips å dele med dine artistkolleger.

Vi tilbyr våre medlemmer gratis rådgivning og juridisk bistand i saker som gjelder deres artistvirksomhet. 

Vi bistår blant annet ved:
•    Gjennomgang av alle typer artistrelaterte avtaler (platekontrakter, managementavtaler, forlagsavtaler, bookingavtaler osv)
•    Avtaleforhandling ved kontraktsinngåelse
•    Tvisteløsninger i artistrelaterte saker
•    Generell karriereveiledning

Vi tar forbehold om ledig kapasitet hos rådgivende avdeling. Ved tvisteløsning forbeholder GramArt seg retten til å avslutte oppdraget dersom en juridisk vurdering av saken eller prosessøkonomiske hensyn tilsier det. Eventuelle rettsgebyrer eller andre direkte kostnader som påløper ved prosessen må dekkes av medlemmet.

Ved opprettelse av sak der juridisk bistand gis av GramArt sin advokat/advokatfullmektig utarbeides det en egen oppdragsbekreftelse som definerer oppdragets innhold. Oppdraget reguleres av regler for god advokatskikk.

Krav
For å få bistand fra rådgivende avdeling, må du ha betalt medlemskontingenten i GramArt. Dersom dere er et band som skal ha hjelp, må samtlige bandmedlemmer være betalende GramArt-medlemmer.

Saker mellom to utøvende kunstnere/opphavere

I saker der begge partene opptrer i egenskap av å være utøvende kunstner eller opphaver kan ikke GramArt bistå kun én av partene som partsrepresentant. I slike saker kan GramArt kun bistå begge parter dersom de sammen tar kontakt for et fellesoppdrag. Ved fellesoppdrag forsøker GramArt å hjelpe partene med å komme frem til en minnelig løsning gjennom mekling. Ved tvilstilfeller forbeholder GramArt seg retten til å foreta en skjønnsmessig vurdering om hvilke saker det kan gis bistand til.

Framgangsmåte og svartid
Ring 22 00 56 50 mandag til fredag kl 10 – 15, eller send e-post til juridisk@gramart.no.

Husk følgende når du sender e-post:
•    Ta med ditt og bandmedlemmenes fulle navn og epostadresse.
•    Gi en tydelig beskrivelse av problemstillingen eller bakgrunn til saken.
•    Legg ved relevante dokumenter i saken (kontrakter, korrespondanse e.l.), dersom dette foreligger. Vi anbefaler at alle sensitive dokumenter sendes via digipost.no. Det er gratis å bruke for avsender, og om du ikke allerede har en konto, er det enkelt å opprette.

Vi vil gi deg svar så raskt som mulig.

Våre rådgivere
Tore Østby, seniorrådgiver: tore@gramart.no / 22 00 56 58
Maren Skaskiewicz, advokatfullmektig: maren@gramart.no / 22 00 56 59

Det utbetales 50 000 kroner ved forsikredes død i samsvar med vilkårene for ulykkesforsikring. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales en forsikringssum på 500 000 kroner. Lavere invaliditetsgrad gis en tilsvarende lavere erstatning. I tillegg dekker forsikringen medisinsk behandling og ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

Registering av forsikring
Du trenger ikke å gjøre noe. Forsikringen er allerede aktiv på alle medlemmer.

Forsikringen koster kr 995,- pr år og gjelder for utstyr opp til en verdi på kr 90 000, men kan utvides uten noen øvre beløpsgrense. Forsikringen gjelder over hele verden, 24 timer i døgnet. Du kan også få dekket leie av instrumenter ved skade eller tyveri, og ekstrautgifter til kost og losji ved skade på transportmiddel.

Verdisakforsikring – 90 000 kroner
• Forsikringen dekker instrumenter, data og annet utstyr- så som etuier og tilbehør.
• Forsikringen dekker ikke mobiltelefoner.
• Egenandel ved skade: kr 1000.-
• Registrerte medlemmer kan opprette forsikring ved å registrere instrumenter og
utstyr på Min side

Tilleggsforsikring
Når samlet verdi av instrumenter og utstyr overstiger 90 000 kroner blir det opprettet tilleggsforsikringer. Tilleggene koster kr. 685,- per tillegg av kr 50 000 i forsikret verdi.

Andre dekninger
De spesialtilpassede forsikringene dekker også en rekke andre utgifter ved skade,
blant annet leie av instrument, ekstrautgifter til kost og losji og som følge av skade
på transportmiddel samt dokumentert inntektstap.

Registering av forsikring
Alt utstyr som skal forsikres må legges inn enkeltvis på «Min Side» på Gramart.no. Det er viktig at hvert enkelt objekt kan gjenkjennes med fabrikat, modell, serienummer og verdi. Kabler, stativer og transportkasser kan legges inn som samleposter.

Registering av skade
For å registrere en skade må du laste ned og fylle ut skadeskjema og sende det i retur til forsikring@gramart.no. Skadebehandlingen tar normalt to dager.

Ønsker du å kjøpe forsikringer eller har behov for mer informasjon?
Ta kontakt med oss på forsikring@gramart.no eller telefon 22 00 56 50.

Når du reiser er det viktig å være klar over at reiseforsikringen gjelder i alle land uten reiseråd. Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om forsikringen omfatter avbestilling av reisen. Se informasjon om UDs reiseråd her.

Hvem forsikringen gjelder for
Medlemmer med eller uten familie. For medlemmer med familie omfatter forsikringen også ektefelle/samboer og egne barn under 20 år.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og yrkesreiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden.

Egenandel leiebil
Forsikringen inkluderer egenandel på leiebil.

Ubegrenset dekning
Forsikringen inkluderer ubegrenset dekning ved sykdom eller ulykke.

Forsikringsperiode
Forsikringen gjelder fra innbetalingsdato og ut kalenderåret.

Premie
Årspremien er kr 1140 pr. medlem uten familie og kr 1.390 pr. medlem med familie. Premien reduseres hvert kvartal med forfall 31.desember. Dersom du for eksempel kjøper forsikring i juli betaler du kun halv årspremie.

Mer informasjon

Link til vilkår

Bestilling av reiseforsikring
Du må være innlogget for å kunne bestille reiseforsikring. Dersom du har problemer med å logge inn eller har spørsmål om forsikringen så kontakt oss på telefon 22 00 56 50 eller e-post: forsikring@gramart.no.

Mental helse

Vi vet at mange artister har utfordringer som krever hjelp, være seg av venner, kollegaer eller profesjonelle. I samarbeid med Onlinepsykologene tilbyr GramArt nå 25 prosent rabatt på ordinære bedriftspriser på psykologtjenester.

Artister møter hele tiden mange utfordringer i sin virksomhet i musikkbransjen. Artistyrket krever perfeksjon, eksponeringen er stor samtidig som prestasjons- og konkurransepresset er høyt. Konstant reising, press fra samarbeidspartnere og publikum, mangel på søvn, forventninger om å bli stadig bedre som artist eller låtskriver, konstant påkoblet, økonomiske utfordringer, uro for fremtiden, ensomhetsfølelse, overveldende ansvarsfølelse, kritikere… Listen over utfordringer artistene kan møte er uendelig.

Derfor er det kanskje ikke så rart at mennesker i musikkbransjen er mer utsatt for psykiske vansker enn andre yrkesgrupper. Sammen med flere andre musikkorganisasjoner har GramArt forpliktet seg til å jobbe med mental helse. Og nå har vi altså fått på plass vårt første konkrete tiltak i dette arbeidet. Og tatt i betraktning alle utfordringene i musikk- og kulturlivet nå under COVID-pandemien, tror vi denne samarbeidsavtalen med Onlinepsykologene vil være et kjærkomment tilbud.

Logg inn på medlemsportalen for å se hvordan du benytter deg av denne medlemsfordelen. Hvis du ikke er medlem kan du melde deg inn her. Du kan også ta kontakt med oss på telefon, om du trenger noen å snakke med før du eventuelt kontakter psykolog.

4Sound – 4Sound tilbyr GramArts medlemmer 15% rabatt på forbruksvarer, samt eksklusive kampanjetilbud som blir kommunisert i vårt nyhetsbrev. I tillegg får medlemmer prioriterte plasser på klinikker i butikkene.

Chartmetric – Chartmetric gir GramArts medlemmer 25% på deres artist tier. Chartmetric er et svært kraftig verktøy for dataanalyse for artister. Se alle data du trenger fra strømmetjenester og sosiale medier via ett oversiktlig dashboard. Logg inn på Min side for å se hvordan du benytter deg av tilbudet.

Dicentia – Trenger du promoer eller er du akkurat ferdig i studio og vil utgi albumet på eget selskap? Dicentia gir alle medlemmer 20 % på glassmaster og CD-kopiering. Skulle du i tillegg ønske vinyl, får du 15 % rabatt på dette ved CD-produksjon. Ring kundeservice (tel 22 08 62 00) i Dicentia som vil veilede og hjelpe deg gjennom hele produksjonsprosessen.

Fiken Regnskap – Alle GramArts medlemmer får 15% rabatt på regnskapsprogrammet + tilleggsmoduler. De av dere som allerede er kunder, kan få oppgradert kontoen deres ved å sende Fiken og oppgi medlemsnummer hos GramArt og kundenummer hos Fiken.

Hertz – Hertz tilbyr nå alle våre medlemmer 10 % rabatt på leiebil i Norge, og 5 % rabatt i utlandet. I tillegg samarbeider Hertz og GramArt om en rekke kampanjer gjennom året som gir opptil 33 % rabatt Logg inn på Min side for å se hvordan du bestiller.

Høvik Hørsel – Høvik Hørsel gir alle medlemmer  20% på universal in-ear monitoring, 15 % på tilpasset in-ear monitoring, 25% på tilpasset beskyttende ørepropper og 30% på hørseltester, i tillegg til flere andre satser.  Ta kontakt med oss på gramart@gramart.no for å høre hvordan du benytter deg av tilbudet

Jeløy Sound er et norsk masteringstudio som jobber med alle sjangere og alle formater. En god master skal realisere musikkens potensiale, låte bra på alle plattformer og bringe musikken din til liv, og det fikser Jeløy Sound for deg. Medlemmer får 20% rabatt.

KissAss Merchandise – KissAss Merchandise har spesialisert seg på produksjon av merchandise, og tilbyr GramArts medlemmer 20 % rabatt på alle produkter.

Nilz & Otto Grafisk – Nilz & Otto støtter det lokale musikkmiljøet i Oslo og gir GramArts medlemmer 10 % rabatt på flyers og plakater.

Thon Hotels – GramArt har inngått en ny avtale med Thon Hotels om rabattert hotellovernatting for våre medlemmer. Avtalen med Thon Hotels innebærer at medlemmer får inntil 15 % rabatt på overnatting hos Thon Hotels og 21 % rabatt på overnatting hos First Hotels. Rabatten gjelder på over 120 hoteller i hele Skandinavia, Belgia og Spania. Logg inn på Min side for å se hvordan du benytter deg av tilbudet.

Ticketmaster – GramArt har inngått en avtale med Ticketmaster som innebærer at medlemmer av GramArt slipper å betale arrangøravgift når de skal selge billetter til et arrangement. Klikk her for å lese hvordan du som medlem kan benytte deg av denne unike avtalen.

SAS – GramArts medlemmer kan ta med seg ett ekstra kolli á 23 kg på SAS sine flyvninger innen Europa, uten å betale ekstra gebyr, såfremt det ene kolliet er et musikkinstrument. OBS! Instrumentet må registreres når du bestiller reisen din! Logg inn på Min side for å se hvordan du bestiller reise med gratis kolli.

SATS – Gjennom GramArt sin avtale med SATS vil du som medlem motta 10% rabatt på ditt medlemskap i SATS. Logg deg inn på Min side for å finne avtalekode og mer om hvordan du benytter deg av tilbudet.

Tenden advokater – GramArts medlemmer tilbys rabattert pris for juridisk bistand fra advokat Harald Bjelke, til en timespris på kr 1800 + mva. GramArts medlemmer gis også 25% rabatt på bistand fra øvrige advokater i Tenden, ut fra Tendens ordinære priser. Vi gjør oppmerksom på at dette tilbudet er et frittstående tilbud utenfor GramArts egen gratis, juridiske rådgivning, og at medlemmet selv dekker kostnad ved bruk av Tenden advokater.

Øvingshotellet – 20 % rabatt på bandrom og solistrom. Rabatt på bandrom gjelder mandag-fredag i tidsrommet 10 til 17, samt i helgen. Rabatt på solistrom gjelder dagtid og kveldstid, hele uka. Interesserte medlemmer må selv ta kontakt med Øvingshotellet for booking.

Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer. ATA-Carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Alt du trenger finnes i ett dokument!

Under forutsetning at instrumentene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med yrkesutstyr og instrumenter uten å deponere for toll og avgifter.

ATA-Carnet utstedes ved hver reise, eller for et antall reiser, for det utstyr og varer som du skal ta med deg. Carnetet skal følge varene hele tiden og fremvises og stemples ved hver grenseovergang.

GramArt kan stille økonomisk garanti for deg ovenfor Oslo Handelskammer. En slik garanti må avtales med GramArt i hvert enkelt tilfelle før et ATA-Carnet opprettes. Det er et begrenset garantibeløp vi har til rådighet og det er derfor ikke alltid at vi kan tilby garanti til alle som ønsker det. Kontakt oss derfor i god tid før du planlegger spillejobber i utlandet.

Vi oppfordrer alle som benytter ordningen til å levere tilbake Carnet-dokumentene så snart som mulig etter at turneen eller reisen er avsluttet. På denne måten frigis garantibeløpet og kan benyttes av andre medlemmer.

Se prisliste på gebyr og depositum her »

Kontakt svein@gramart.no for mer informasjon om ATA Carnet.