Vi er i nær dialog med bransjen og offentlige myndigheter, og snakker alltid artistenes sak i Stortinget, EU, Gramo og alle relevante fora. På denne måten jobber vi for å styrke artistenes posisjon, både i musikkbransjen og i samfunnet.

Utover å tale din sak i alle sammenhenger, skal vi også være en lojal støttespiller når din karriere skyter fart. Vi pleier direkte kontakt med deg og stiller med rådgivere er alltid klare til å ta imot dine henvendelser.

Gjennom medlemskap i GramArt får våre nesten 3.000 medlemmer tilgang til en rekke fordeler, slik som juridisk rådgivning, gunstige forsikringer, rabattavtaler, nyttige verktøy, relevante kurs, sosiale møteplasser og mye, mye mer.

Du trenger nemlig ikke å spille solo.

 


Sentralbord: (+47) 22 00 56 50

Forsikringstelefon: (+47) 22 00 56 50
E-post: gramart@gramart.no
Adresse: St. Olavsgate 28, 0166 Oslo
Organisasjonsnummer: 871 280 932

Telefonen er åpen for henvendelser hver dag fra 10.00-16.00. Om sommeren betjener vi telefonen fra 10.00-15.00. Forsikringstelefonen er også betjent alle ferier og helligdager.

Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder
Dir: (+47) 22 00 56 52 / Mob: (+47) 90 17 17 54 / E-post: marius@gramart.no

Lasse W. Fosshaug, kommunikasjonsrådgiver
Mob: (+47) 916 06 355 / E-post: lasse@gramart.no

Svein Gunnar Nilsen, forsikringsrådgiver
Dir: (+47) 22 00 56 54 / E-post: svein@gramart.no

Tore Engström Østby, seniorrådgiver
Dir: (+47) 22 00 56 58 / E-post: tore@gramart.no

Karoline Millicent Rooney, prosjektkoordinator
Mob: (+47) 22 00 56 57 /E-post: karoline@gramart.no

Maren Eline Skaskiewicz, advokatfullmektig
Dir: (+47) 22 00 56 59  /E-post: maren@gramart.no

 

Styremedlemmer
Ivar S. Peersen (styreleder)
Anne Lise Frøkedal (nestleder)
Daniel Nordgård
Marit Larsen (ny i 2023)
Monika Ifejilika

Varamedlemmer
Jean Mikhael Skaaden
Maj Britt Andersen (ny i 2023)
Tatiana Palanca

 

Spellemann
Spellemannprisen har fra første utdeling i 1973 hatt status som Norges fremste musikkpris. Prisen har siden blitt delt ut årlig til artister og opphavsmenn som har utmerket seg og bidratt stort på musikkfronten i løpet av året som har gått. Målet med Spellemannprisen er å hedre, inspirere og motivere alle musikere og å styrke samholdet i musikkmiljøet, på tvers av sjangre. Gjennom et stjernespekket show presenteres et utvalg av det store mangfoldet som finnes innen norsk musikkliv.

GramArts styre er av den oppfatning at Spellemannprisen er viktig for norske artister, ved blant annet å være en god måte å synliggjøre norsk musikk og norske artister på. Som tidligere år har det vært viktig å kreve at Spellemannprisen har et sterkt fokus på artistene og de nominerte. GramArt har derfor gått inn som direkte samarbeidspartner i 2022, mens det det økonomiske bidraget fra norske utøverorganisasjoner ble i 2014-2016 tildelt direkte fra Gramos utøversektor.

GramArts sommerfest og utdeling av Bendiksenprisen
I anledning GramArts 20-årsjubileum i 2009, fikk GramArt en årlig pris av Kulturdepartementet, ”Bendiksenprisen”, til norske populærartister. Prisen er på 100.000 kr og tildeles årlig på GramArts sommerfest. Blant de mange nominasjoner som kommer inn, kårer GramArts styre en vinner innenfor et bredt spekter av rytmiske sjangere.

Bendiksenprisen er oppkalt etter nestor i norsk popmusikk, Arne Bendiksen, som gikk bort i 2009. Bendiksen hadde stor innflytelse i norsk populærmusikk både som sanger, låtskriver og plateprodusent. Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Prisvinner velges ut på bakgrunn av aktualitet, fra et vidt spekter av populærmusikalske uttrykk og uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

Tidligere vinnere er Fieh (2022), Bokassa (2021), Emilie Nicolas (2020), Ivan Ave (2019), Ola Kvernberg (2018), Honningbarna (2017), Bow to Each Other (2016), Spidergawd (2015), Highasakite (2014), Monica Heldal (2013), Stein Torleif Bjella (2012), Ida Jenshus (2011) og Karpe Diem (2010).

by:Larm
by:Larm regnes som en viktig arena for artister og bransje i Skandinavia i dag. Arrangementet består av en konferansedel og en festivaldel med en rekke konserter. GramArt mener det er viktig å være til stede på arrangementet. GramArt har vært med i alle år og bidrar til programmet.

Trondheim Calling
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale musikkonferanse og er et initiativ fra musikkbransjen selv. Konferansen er eksportrettet, og det er en målsetning å styrke Trøndelag som framtidig eksportør av musikk. Konferansen avholdes årlig i februar i Trondheim. GramArt er en av samarbeidspartnerne og bidrar med flere artistseminarer, samt med scenen GramArt-scenen.

Vill Vill Vest
Vill Vill Vest er en nasjonal musikkfestival som gikk av stabelen for første gang 15.-16. september 2016. Over 45 spennende og aktuelle artister spilte på Bergens mest etablerte scener. Festivalen gir artister fra hele landet og i alle sjangre – både oppadkommende og mer etablerte – en unik mulighet til å vise frem musikken sin for både publikum og nasjonale og internasjonale gjester.

I tillegg til konsertdelen ble det på dagtid presentert et innholdsrikt seminarprogram for både arrangører, artister og øvrig musikkbransje. I samarbeid med Vill Vill Vest og Brak presenterer GramArt en rekke seminarer med artistfokus.

Feminalen
Feminalen er en musikkfestival som skaper rom for debatt og løfter frem dyktige kvinnelige artister. Festivalen gir spillerom til et knippe av de mange fantastiske artistene og musikerne som finnes. Med dette fokuset vil Feminalen bidra til å skape og synliggjøre rollemodeller, og slik håper de å stimulere til økt rekruttering av jenter i musikkbransjen. Festivalen gikk av stabelen for tredje gang i 28.-30. oktober 2016 på Byscenen i Trondheim, og GramArt var støttespiller til det faglige programmet.

Balansekunst
Innarbeidede holdninger, strukturer og nettverk skaper en kjønnsubalanse i norsk musikkliv. Av GramArts medlemsmasse er knapt 20 % kvinner. Det er noe av grunnen til at vi har prioritert arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk populærmusikk de siste årene. På oppfordring fra Kulturdepartementet gikk flere aktører i musikklivet sammen i 2012 for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og gruppen består av blant annet AKKS, BandOrg, BRAK, by:Larm, GramArt, Komponistforeningen, Kulturtanken/Rikskonsertene, Ladyfest, Kulturrom, Norges Musikkhøgskole, NOPA, Norsk Jazzforum, Norsk Viseforum, Norske Kulturarrangører, nyMusikk, Platearbeiderforeningen, STAR, SØRF, Ultimafestivalen og Høyskolen Kristiania for å nevne noen. GramArt tok i 2021 Balansemerket.

GramArt mener at en bedre kjønnsbalanse i musikken først og fremst vil føre til et rikere musikkliv. Vi tror på endringer i musikkfeltet ved hjelp av bevisstgjøring, synliggjøring av gode rollemodeller, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, mentorordninger, kursing og forenkling av regelverk.

Fordeling av strømmeinntekter
GramArt har i flere år hatt fokus på utfordringer ved strømming og annen digital utnyttelse av musikk. Det har vært viktig for oss å se på hvordan artistenes andel av strømmeinntektene kan økes.

Størstedelen av omsetningen av innspilt musikk i Norge i dag knytter seg til strømming. Det er mye positivt med den nye strømmeøkonomien. Tjenestene er brukervennlige, og forbrukerne er svært fornøyd med tilbudet. Strømmetjenestene har bidratt til en positiv økonomisk utvikling, i en bransje som så ganske bekmørk ut for bare noen år siden.

Samtidig ser vi at det er artistene og selskapene bak de største hitlåtene som får det meste av inntektene, mens de mindre aktørene ofte oppfatter dagens modell som lite bærekraftig. Mange norske musikere beskriver strømmeøkonomien som vanskelig. Det er hard kamp om oppmerksomheten. Norsk musikk som helhet kommer dårlig ut i en modell som favoriserer massivt volum og internasjonale hits. GramArt ønsker å være en pådriver for å snu denne trenden.

Det er en av grunnene til at GramArt og FONO høsten 2014 tok til orde for å endre fordelingsmodellen for strømming til en brukersentrert modell, hvor forbrukerens penger i større grad følger musikken han/hun lytter til. Mye tyder på at dette vil slå positivt ut for en del norske artister. Et av de viktigste argumentene for en slik modell, er likevel at det vil oppleves mer rettferdig både for artister og forbrukere. Denne modellen kan også bidra til å knytte sterkere bånd mellom forbrukeren og artistene. Diskusjonen ble fulgt opp med debatt på by:Larm, og vi vil fortsette å diskutere denne og andre modeller for fordeling med bransjeaktører i året som kommer.

 

GramArts generalforsamling 2022.
GramArts generalforsamling 2022 ble avholdt mandag 20. juni. Det ble da besluttet at generalforsamlingen heretter skal hete årsmøte, noe den vil benevnes som heretter.

Dokumenter
Innkalling, sakspapirer og årsrapport kommer minimum én måned før årsmøtet.

Om årsmøtet
GramArts årsmøte er foreningens øverste organ og det stedet der medlemmene kan påvirke hva GramArt skal være i fremtiden. Årsmøtet finner sted hvert år på vårparten, og innkalling og dagsorden sendes ut til alle medlemmer en måned før. Om stemmerett og fullmaktsgivning til årsmøtet, se GramArts vedtekter § 5.4 og § 5.5.

 

 

GramArts presseansvarlig
Lasse W. Fosshaug, kommunikasjonssjef
Mob: (+47) 916 06 355
E-post: lasse@gramart.no

 

Nedlastninger
Alle formater (.zip)