Søknadskalender for 2016 er tilgjengelig for nedlastning.
De aller fleste tilskuddsordninger opererer med elektroniske søknadsskjemaer. Beregn derfor ekstra tid til å sette deg inn i de ulike søknadsportalene.

April og mai:

Fond for utøvende kunstnere (26. april)

Nordisk Kulturfond

 

Løpende frist:

Norsk kulturråd: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Fond for lyd og bilde: Markedsføring av musikkutgivelser

Music Norway: Promotilskudd

Frifond (under 26 år)

 

Har du spørsmål til støtteordninger, eller lurer du på hvordan du bør sette opp en søknad? Ta kontakt med GramArts medlemsservice på telefon 22 00 56 50 eller gramart@gramart.no

Vi har laget en  en søknadskalender for 2016. Denne kan lastes ned ved å klikke på lenken under:

Søknadskalender 2016