GramArt og flere andre organisasjoner har lenge vedlikeholdt sine egne søknadskalendere. Da de regionale musikkontorene startet opp Musikkontoret i 2021, inngikk vi et samarbeid med dem, og en av løsningene vi er svært fornøyde med, er deres søknadskalender. Gjennom sin regionale tilstedeværelse har de veldig god oversikt over de ulike ordningene, og vi kan videreformidle frister som kanskje ellers ville gått oss hus forbi. Derfor vedlikeholder vi ikke lenger vår egen kalender, men henviser til Musikkontoret sin. De har også en rekke ressurser med tips til søknadsskrivingen.

Se Musikkontorets søknadskalender her

 

Video: Søknadskriving med Tor-Arne Vikingstad