Hei,

Jeg ser du har meldt deg ut nylig og jeg har en mistanke om du har gjort det fordi du ikke vet nok om hva vi i GramArt driver med utover de medlemsfordelene du kanskje har benyttet deg av, men ikke lenger føler at du trenger.

Det siste året har vi naturlig nok brukt nesten all vår tid på lobbyvirksomhet og innspill i forbindelse med koronakrisen. Vi har gjort vårt beste for at stimuleringsordningen, kompensasjonsordningen og ikke minst kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal bli best mulig for dere. Det er et kontinuerlig arbeid – siden alle ordningene er midlertidige vet vi ikke om de blir forlenget og i så fall i hvilken form. Vårt mål er å sørge for at du og alle andre artister skal ha en karriere også etter korona. For å få gjennomslag hos politikere, bør vi representere flest mulig. Da tror de på at våre forslag og innspill er akkurat det artister og musikere trenger for å klare seg. Parallelt med lobbyvirksomheten fortsetter vi også å fremforhandle nye medlemsfordeler, og den nyeste er en rabattordning med 25% på psykologtjenester, et ønske vi har hatt fra flere medlemmer nå i denne utfordrende tiden.

Vi har stor forståelse for at økonomien er trangere nå enn vanlig og vi ønsker derfor å tilby deg en rabattert medlemskontingent for 2021. Det vil si at du kan være en del av laget for 400 kroner. Vi håper du ser verdien av å fortsatt stå sammen med kollegaer og å ha et juridisk team i ryggen selv om situasjonen er som den er. Det er kanskje viktigere enn noensinne.

Gå til denne siden og meld deg inn igjen med kampanjekode ståsammen. Så ses vi ved første anledning.

Med vennlig hilsen,

Ivar Storm Peersen
styreleder GramArt