Når: 5. desember kl. 09
Hvor: Kulturhuset i Oslo
 
“… flertallet av næringsdrivende er tjent med å organisere seg i AS heller enn ENK … En slik organisering kan gjøres alene eller i samdrift med andre.”
 
Rammevilkår for selvstendig næringsdrivende er en tilbakevendende diskusjon i det offentlige ordskiftet. Samtidig er empirien om selvstendig næringsdrivende begrenset. Flere problemstillinger på området burde vært belyst bedre. Denne rapporten retter seg mot et tema der eksisterende kunnskapsgrunnlag er særlig svakt:
 
Hvordan kan selvstendig næringsdrivende best mulig utnytte mulighetene som finnes innenfor gjeldende regelverk ved å velge riktig organisasjonsform?
 
Hvorfor delta: Enten du er en selvstendig næringsdrivende, rådgiver, politisk beslutningstaker eller bare opptatt de 160 000 menneskene som har næringsinntekt som viktigste inntektskilde, vil rapporten gi deg nyttige perspektiver for å forstå hvordan valg av organisasjonsform kan påvirke økonomi og sosiale rettigheter, og mulighetene som finnes innenfor dagens regelverk til å legge til rette for et tryggere arbeidsliv for deg selv eller personer som ønsker eller må være selvstendig næringsdrivende.
 
eller meld deg på direkte her