Å få innvilget støtte til et prosjekt, en fremførelse eller en innspilling kan være det som redder økonomien, i hvert fall for en periode. Men søknadsskriving er en egen kunstform, og vi vet av erfaring at mange sliter med dette. Mange setter det dessuten bort til andre, i bytte mot en andel av tilkjente midler. Vi ønsker å hjelpe GramArts medlemmer med søknadsskrivingen og innfører derfor søknadsveiledning fra og med 1. oktober 2023. I første omgang er dette et prøveprosjekt rundt Statens kunstnerstipend og FFUK, med frister hhv. 17.10 og 31.10.

Hva kan du få hjelp til?

  • Gjennomgang for å se om du har fått med deg det mest vesentlige
  • Innhold og mangler i prosjektbeskrivelsen
  • Gjennomgang av budsjett
  • Generelle tips rundt disposisjon av søknaden

Hva kan vi ikke hjelpe deg med?

  • Vi skriver ikke søknaden for deg. Du må sende inn en søknad skrevet etter beste evne, så veileder vi deg med utgangspunkt i denne.
  • Utforming av budsjett – du må ha laget et budsjett med de postene du kjenner.

Vilkår

  • Vi har begrenset kapasitet. Forespørsler om veiledning må være kommet inn minst én uke før søknadsfristen (i arbeidsdager – er fristen søndag, må forespørselen leveres foregående mandag).
  • Er det ikke kapasitet, må vi simpelthen si nei. Vi har kun én person på dette foreløpig, og hun har dessuten flere arbeidsoppgaver. Om vi ikke har kapasitet, vil vi tipse deg om andre steder du kan få hjelp.
  • Vi innhenter kompetanse på de ulike ordningene fortløpende. I første omgang konsentrerer vi oss om de to store ordningene Statens kunstnerstipend og FFUK.
  • Vi gjør i første omgang veiledning kun via e-post.

 

Send inn ønske om søknadsveiledning her

 

Det er prosjektkoordinator Karoline Millicent Rooney hos oss som tar i mot søknader og veileder medlemmer. Alle henvendelser går via dette skjemaet. Til slutt vil vi understreke at det å få hjelp fra oss selvfølgelig ikke er en garanti for at du får støtte. Ordningene er ikke utformet slik at det finnes en fasit, og de får dessuten inn en ekstrem mengde søknader. Kun et fåtall blir tildelt støtte. Men vi skal gjøre vårt aller beste for å hjelpe til med å øke sjansene dine.