Artistundersøkelsen ble drevet frem av et behov for å vite mer om arbeidsforholdene for artister og musikere. Den såkalte Kunstnerundersøkelsen, gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd, inkluderte av ulike årsaker ikke tall fra denne gruppen. Det at artistene selv gjennomfører undersøkelsen, gir uansett et mer spisset tallgrunnlag og sannsynligvis også en høyere svarprosent enn det Kunstnerundersøkelsen kan levere.

Delta i undersøkelsen her

Initiativ fra artistene selv

­– Dette er innsikt som både vi i GramArt, utdanningsinstitusjoner og ikke minst virkemiddelapparat og beslutningstagere innen politikken trenger for å gjøre næringsforholdene til norske artister best mulig. Artistene selv har utformet undersøkelsen for å avdekke det som virkelig betyr noe for oss, forteller Marit Larsen, folkekjær artist og styremedlem i GramArt.

 Ønsker seg mange svar

Det gjennomføres årlig svært mange undersøkelser i kulturfeltet, og GramArt opplever at dette gjør at en del av undersøkelsene får en lav svarprosent. Det blir rett og slett for mange henvendelser. De regner med at de nå vil få et solid tallgrunnlag, da de selv representerer den gruppen som blir spurt.

­– Undersøkelsen går til våre medlemmer og andre næringsdrivende utøvere innen det svært brede begrepet populærmusikken. Med oss som avsender, vet de at undersøkelsen er utformet på en måte som tar hensyn til deres behov og at den vil bli brukt til noe konkret. Med deres hjelp får vi vite mye mer om arbeidshverdagen til utøverne og får avlivet en del myter knytta til musikkøkonomien. De dataene vi får, tar vi med oss videre i arbeidet med å bedre forholdene for de næringsdrivende artistene og musikerne. Jo flere svar, jo bedre blir det, sier Ivar Storm Peersen, styreleder i GramArt og gitarist i metallbandet Enslaved.

Samarbeid med CreaTeME

Oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen er lagt til det nyopprettede CreaTeME – Centre for Excellence in Creative Use of Technologies in Music Education. Institusjonen er tett knyttet opp mot forskermiljøet ved Universitetet i Agder og er allerede et av Norges ledende kompetansemiljøer på tematikk i musikkbransjen.

– Vi i CreaTeME gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med GramArt fordi vi vet at den vil gi uunnværlig innsikt i artistøkonomien. Denne innsikten kan vi ta med oss videre i forskning og utvikling innen feltet. Siden dette vil bli en regelmessig undersøkelse, får vi også pålitelige data over tid og får se utviklingen på feltet. Dermed vil undersøkelsen også kunne brukes til å evaluere de ulike tiltakene fra departementene, virkemiddelapparatet og andre som har innflytelse på artistøkonomien, sier Daniel Nordgård, professor ved Universitetet i Agder, direktør for CreaTeME og styremedlem i GramArt.

– En annen stor fordel med at det er vi som gjennomfører Artistundersøkelsen, er at eierskapet til dataene forblir hos artistene selv, fremfor hos et privateid selskap. Dette er verdifulle data som bør forbli artistenes egen eiendom og en slik metodikk også i tråd med EUs ønsker for datainnsamling, avslutter Nordgård.