Hvordan kan vi skape et system som gir artister rettferdig betalt?

Dette er hovedspørsmålet for et panel på årets MIDEM med deltakere fra Spotify, Deezer, A2IM og EU-parlamentet, der Tore Engström Østby, seniorrådgiver i GramArt og visepresident i IAO, deltar. Diskusjonen vil dreie seg om eksisterende markedsmekanismer og om hvordan man kan skape modeller som bedre tilrettelegger for artister og musikere.

Seminaret, som har tittelen THE CREATOR & THE INDUSTRY: SHARING THE CREATED VALUE, vil gå i dybden rundt hvordan penger genereres og fordeles i den digitale virkeligheten vi lever i. Tore, som også er gitarist i bandet Conception, ser frem til muligheten til å løfte diskusjon til et nivå som er mer relevant for artistene.

– Alt vi kan gjøre som fører til at skapere av musikk får rimelig betalt vil ikke bare gagne artister og opphavere, men også musikkbransjen som helhet.

Les mer

https://www.midem.com/midem-plus-24-experience

https://www.midem.com/midem-plus-24-experience?pgid=lqgrn62t1-bb0312b6-1aab-450e-bca1-5f892be02916