GramArt jobber nå spesielt med tre spørsmål som er viktig for våre medlemmer:

  1. Vi jobber opp mot regjering og Stortinget for få til en bedre modell for våre medlemmer, slik at de kan søke tilskudd fra kompensasjonsordningen for foretak. Slik ordningen nå er utformet treffer den ikke dere medlemmer godt nok. Vi spiller derfor inn våre forslag til hvordan ordningen forbedres. Dette er et arbeid som gjøres sammen med Creo og andre sentrale bransjeaktører.
    Se mer om kompensasjonsordningen her
  2. GramArt jobber i samarbeid med Musikkindustriens næringsråd for å få plass løsninger i den pågående krisen, som ivaretar hele verdikjeden i musikkbransjen. Det jobbes med flere saker, blant annet å forbedre dagpengeordningen, kompensere bortfall av vederlagsinntekter, og ikke minst hvordan man kan etablere en bærekraftig forretningsmodell for strømmekonsertene. Her er GramArt, i samarbeid med NEMAA og NKA, i gang med å utarbeide retningslinjer. Disse skal både sørge for en rettferdig fordeling av inntekter, men også sikre at det gjøres gjennomtenkte valg mht. overdragelse av rettigheter og forhindre at det inngås nye avtaler i strid med andre avtaler dere artister allerede har inngått.
  3. I forskriften om dagpengekompensasjon for selvstendig næringsdrivende er det blitt satt en
    aldergrense på 67 år. Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer om dette. Mange medlemmer i GramArt er over 67 år og er fremdeles aktive artister. Det gjelder flere av våre mest kjente og folkekjære artister, som nå havner utenfor dagpengeordningen med den begrunnelse at personer over 67 år kan motta alderspensjon. GramArt har kontaktet regjeringen med spørsmål om dette, og jobber opp mot regjeringen for å endre dette i forskriften. Vi har også sendt brev til de politiske opposisjonspartiene på Stortinget med oppfordring om å ta tak i denne saken.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer.