Styreleder i GramArts fond Hans Olav Trøen. Foto: Helge Jørgensen
Ivar S. Peersen, styreleder i GramArt. Foto: Christian Misje

– Fondets styre er klar over at mange artister for øyeblikket står i en svært vanskelig situasjon grunnet utbruddet av korona. Mange opplever en betydelig inntektsnedgang på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå er inne i. I stedet for 4-6 store artiststipender vil vi i år heller dele ut mange mindre stipender. Slik ønsker vi å nå flere og å avhjelpe så mange som mulig i den krevende situasjonen som har oppstått, sier styreleder i GramArts fond Hans Olav Trøen.

GramArts fond deler vanligvis ut Artiststipendet på høsten. Dette er et stipend som deles ut til profesjonelle artister for å stimulere til kunstnerisk utvikling og fordypning. Stipendet er på 250 000 kroner og deles ut til 4-6 artister. Slik blir det ikke i år. GramArts fond vil dele ut fondets midler før sommeren og dele opp stipendet i flere mindre stipend.

Artistorganisasjonen GramArt har i tillegg besluttet å tilføre fondet ytterligere 1.000.000 kroner slik at fondet dermed har kr. 2.500.000 tilgjengelig til å dele ut stipender.

-Artister i Norge sliter som følge av koronakrisen. Det er en dramatisk situasjon vi nå er inne i, og for GramArt er det viktig å kunne være med å hjelpe når våre egne blør, sier styreleder i GramArt Ivar S. Peersen om beslutningen.

Det kan søkes om stipend opp til 25 000 kroner og stipendet skal som utgangspunkt være med på å dekke tapt inntekt frem til 31. august 2020.

Hvem kan søke?
Stipendet er fortsatt forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister og musikere som har musikk som sin hovednæring. Stipender kan tildeles artister og musikere som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

-For fondets styre har det vært viktig å utforme kriterier som gjør at stipendene tilfaller profesjonelle, yrkesaktive populærartister og musikere som for øyeblikket trenger det aller mest, fortsetter Hans Olav Trøen.

-Vi ser frem til å motta mange søknader til krisestipendet. Vi vil gå gjennom disse så raskt som mulig slik at norske artister som har opplevd et dramatisk inntektstap kan få dekket noe av tapet, avslutter Trøen.

Søknadsfrist: 5. mai klokken 23:59
Klikk her for å søke

Gå til www.artiststipendet.no  for mer informasjon om kriterier for å søke krisestipendet for artister og musikere.