(Deler av teksten hentet fra kompensasjonsordningen.no)

Den nye kompensasjonsordningen for foretak ble tilgjengelig for søknader 20. april. Ordningen har som formål å gi tilskudd til foretak med omsetningstap i mars, april og mai som følge av den pågående covid-19-utbruddet. Det bør søkes månedlig, midten av april for mars måned osv.

Utgangspunktet for ordningen er at omsetningstapet må være på minimum 20 % i mars og 30 % i hver av månedene april og mai. Kompensasjonen fastsettes ut i fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader og omfanget av omsetningstapet.  Se mer informasjon nedenfor om konkrete vilkår.

Kan ditt foretak få tilskudd?

For å kunne få tilskudd gjennom kompensasjonsordningen må foretaket ditt oppfylle disse kravene:

 • Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.
 • Foretaket må være skattepliktig til Norge
 • Foretaket må ha ansatte. Her gjøres det unntak for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretaket er hovedinntektskilden til innehaveren / min én av deltagerne
 • Foretaket må ikke være under konkurbehandling eller begjært konkurs
 • Foretaket må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på
  • Minst 20% i mars 2020
  • Minst 30% i april og mai 2020
 • Foretaket må ha faste unngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd. Eksempler er:
  • Leie lokale
  • Lys, varme
  • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
  • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
  • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
  • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
  • Forsikring og avgifter på transportmidler
  • Kontingenter med fradragsrett (GramArt sin medlemskontingent er på kr 620)
  • Forsikringspremie
  • Netto rentekostnader

Hvor mye kan ditt foretak få i tilskudd?

Hvor mye tilskudd foretaket ditt kan få avhenger av hvor stort omsetningsfall du har hatt på grunn av virusutbruddet, om foretaket er pålagt å stenge av staten og summen av foretakets faste, unngåelige kostnader.

For foretak som ikke er pålagt å stenge av staten trekkes det automatisk fra en egenandel på kr. 10 000 ved beregning av uunngåelige faste kostander.

Beregnede tilskudd på under kr 5000 vil ikke bli utbetalt.

Oversikt over opplysninger du må ha tilgjengelig før du søker:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør om det.

Hvor søker du?

Mer informasjon og søknad er tilgjengelig her

Husk at du kan klage! Får du avslag på søknaden må du klage innen seks uker fra du mottar avslagsbrevet.

https://kompensasjonsordning.no

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/