Kjære GramArt-medlem,

Vi har tidligere sendt deg flere mailer om koronasituasjonen og hvilke rettigheter du som er selvstendig næringsdrivende har i denne vanskelige tiden.

Som vi tidligere har informert deg om, er det politisk enighet på Stortinget om å innføre en ordning med midlertidig inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Sist vi skrev til deg om dette, var det fortsatt mye usikkerhet rundt ordningen. Vi har fått svært mange spørsmål fra medlemmer om denne ordningen. Spørsmål som går igjen er hvordan man kan søke på den, hvilken dato den vil gjelde fra, når NAV vil ha ordningen på plass og når man kan forvente utbetaling.

Vi lovet deg å komme tilbake med flere opplysninger så snart vi visste mer. Alle problemer er fortsatt ikke løst, men i slutten av forrige uke kom i hvert fall NAV med noen flere detaljer om ordningen.

Som vi tidligere har fortalt deg, gir ordningen dekning av 80 % av gjennomsnittsinntekten din de siste tre år. Det er satt et maksbeløp på 6 x folketrygdens grunnbeløp (ca. kr. 600.000). Dersom du har hatt en gjennomsnittsinntekt på kr. 600.000 eller mer, vil du dermed ha krav på ca. kr. 480.000 (årlig).

Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. De første 16 dagene etter denne dato må du dekke selv. Dette er som for sykepenger. Fra og med dag 17 vil du derimot ha krav på utbetaling av midlertidig inntektssikring. Stønaden vil bli utbetalt månedlig.

Det er fortsatt ikke mulig å søke på denne stønaden. Det har likevel kommet noen flere opplysninger enn sist. NAV opplyser nå at den tekniske løsningen for å søke vil være klar i mai. Når i mai er ikke opplyst. Søker du i mai, vil du få utbetalt også med tilbakevirkende kraft for den dekningen du har krav på for april.

Når selve utbetalingen kan forventes, sies det ikke noe mer om enn at dette vil skje når a) det er sendt inn en søknad og b) saksbehandlingstiden for denne søknaden er ferdig. Det er vanskelig å si så veldig mye konkret om hvor lang saksbehandlingstiden vil bli. Det må imidlertid forventes at utbetaling muligens ikke vil skje før i juni, men da altså med tilbakevirkende kraft tilbake til april.

Vi forstår at utbetaling såpass langt frem i tid vil medføre problemer for en del. Vi jobber derfor med saken. Det hadde vært ønskelig å få til en ordning hvor slik stønad ble forskuttert før saksbehandlingen var ferdig, men det er vanskelig å love hva vi klarer å få til her.

Dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv frem til denne ordningen kommer på plass, kan du ha rett på økonomisk sosialhjelp. NAV har laget en egen side om dette, for de som har kommet i en slik situasjon på grunn av korona. Du kan lese mer om dette her:

https://www.nav.no/sosialhjelp/korona

Vi lover deg at den situasjonen mange artister og musikere nå står i er vårt klare hovedfokus i disse tider. Vi fortsetter derfor å jobbe videre med dette og gjøre det vi kan for deg som er GramArt-medlem. Vi vil gi deg mer informasjon så snart vi har den selv.

Har du spørsmål, må du ta kontakt med oss.

Ta vare på deg selv og dine til vi mailes igjen.

Hilsen

Marius Øvrebø-Engemoen

kst. daglig leder i GramArt