Årsaken til utsettelsen er koronakrisen og de utfordringer situasjonen medfører for avvikling av denne type arrangementer.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt og hvordan generalforsamling vil bli gjennomført.