Dagsorden og saksdokumenter finner du her

GramArts årsrapport kan du lese her

Registrering til generalforsamlingen åpner kl. 14:30. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter om å komme tidlig for å lette avviklingen.

Det vil bli enkel servering.
Vel møtt!

Vennlig hilsen

Ivar S. Peersen,
Styreleder

Fullmakt

Har du fullmaktsrett, men kan ikke møte ved generalforsamlingen? Gi din stemme til et annet medlem ved å benytte et fullmaktskort.

Vi må ha mottatt fullmakten i retur per e-post eller post senest 4. juni 2019 for at den skal være gyldig. Kortet kan også sendes på MMS til nr. 94277781.

Last ned fullmaktskortet her