Anette Trettebergstuen (Ap), medlem i familie- og kulturkomiteen, stiller spørsmål til Kultur- og likestillingsministeren hvordan regjeringen vil jobbe for å tette verdigapet:

«Vil regjeringen håndtere spørsmålet om rettighetshavernes vederlag i Kunstnermeldingen, og hva er fremdrift for arbeidet med å tette «the value gap»?»

Verdigapet eller «the value gap» går ut på at Google og Facebook har kunnet tjene gigantiske summer på musikk uten at dette deles med rettighetshaverne. Dette har vært mulig på grunn av et smutthull i EU-lovverket.

Verdigapet var en viktig sak for GramArt i arbeidet med ny åndsverklov. NOPA foreslo en bestemmelse som fastslår at nettjenester som YouTube og Facebook må inngå rettferdige lisensavtaler med opphavere. GramArt støtter dette forslaget. Stortinget har formelt bedt regjeringen om å vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at verdigapet lukkes.

Kulturministeren har nå fem dager på seg til å svare på spørsmålet fra Trettebergstuen.

– Vedtagelsen av EUs opphavsrettsdirektiv er et historisk viktig vedtak, og det er viktig at dette implementeres i norsk rett så snart som mulig. Det er derfor nødvendig at kulturministeren følger opp slik at vi endelig kan få tettet verdigapet, sier Marius Øvrebø-Engemoen, kst. daglig leder i GramArt.

 

SEIER FOR KUNSTNERNE

26. mars 2019, etter flere års kamp med steile fronter, ble et nytt opphavsrettsdirektiv endelig vedtatt av EU. Direktivet pålegger YouTube og Facebook å betale for musikk på lik linje som Spotify og Tidal. Det skjeve maktforholdet er utfordret, og kunstnerne har omsider seiret i kampen for et rettferdig internett.

EUs medlemsland har to år på å implementere direktivet til nasjonal rett, og i Norge vil implementeringen skje gjennom EØS-avtalen.

GramArt sammen med International Artist Organisation (IAO) jobbet med direkte påvirkningsarbeid i Brussel for å få gjennom det nå vedtatte opphavrettsdirektivet.

GramArt skal følge opp denne saken i tiden som kommer når direktivet skal implementeres i norsk rett.