INNSPILL TIL UTKAST TIL FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING FOR AVLYSTE, STENGTE ELLER NEDSKALERTE KULTURARRANGEMENTER I PERIODEN 1. JULI TIL 31. OKTOBER 2021 SOM FØLGE AV COVID-19-UTBRUDDET

 

Artistorganisasjonen GramArt er landets største interesseorganisasjon for selvstendig næringsdrivende artister og musikere. Vi representerer cirka 3000 medlemmer som alle jobber hardt for å komme seg helskinnet gjennom denne krisen.

 

Vårt hovedinnspill til denne forskriften er at tidsbegrensningen på ordningen må forlenges. Da forrige forskrift om midlertidig kompensasjonsordning ble presentert, forsikret departementet oss om at ordningene vil forlenges så lenge det er nødvendig. Jan Tore Sanner sa også i fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett at tiltakene vil fortsette frem til krisen er over. Det er allerede snakk om at tiltakene avsluttes tidlig i høst og at Regjeringen venter full gjenåpning snart, noe vi velger å tolke dithen at krisen da vil anses som avsluttet fra Regjeringens side. Dessverre er det slik at krisen for kulturlivet ikke opphører umiddelbart etter gjenåpning. For eksempel har mange allerede tapt betydelige penger som følge av manglende bookinger langt utover 31. oktober.

 

De løftene som allerede er gitt til kulturfeltet, om forutsigbarhet og økonomiske garantier, må innfris. Selv om begrensningene på arrangementer løftes, vil konsekvensene av yrkesforbudet som norske artister har lidd under vare mye lenger. Det er derfor vår oppfatning at departementet må anerkjenne disse problemstillingene og utforme ordningene for å kompensere norske artister, kunstnere og bransjen for øvrig deretter.

 

Om departementet har spørsmål til disse innspillene, eller andre spørsmål knyttet til ordningen, ta gjerne kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen,
Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder
Artistorganisasjonen GramArt

 

Du kan lese dette og våre øvrige høringssvar på denne lenken.