Kulturrådet har igangsatt en ny inntektsundersøkelse blant kunstnere, tilsvarende de som ble gjennomført i 2008 og 2014. Inntektsundersøkelsene er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for å kartlegge artister og andre kunstneres inntekter og dermed verdifull kunnskap som vi hele tiden bruker i vårt politiske arbeid for å styrke artisters inntekter og arbeidsforhold.

Ved forrige undersøkelse fikk noen tilbakemeldinger om at undersøkelsen var avansert. Denne gangen hentes inntektsdata fra offentlige register, så du slipper å styre med næringsoppgaver og skattemeldinger for å svare.

Vi i GramArt deler ikke medlemsregisteret vårt med noen og ber dere derfor selv om å gå inn og registrere dere for å bli med på denne undersøkelsen. Som nevnt er dette viktig for oss for å gjøre en best mulig jobb for alle dere, så vi oppfordrer dere til å gjøre det.
Klikk her for å registrere deg