GramArt og NKA har med dette initiativet ønsket å finne ut av hvordan en kulturmoms vil slå ut for våre medlemmer, det vil si for utøvende artister og konsertarrangører.

Dette som følge av at NKA og GramArt ser at både arrangørleddet og utøverleddet i musikkbransjen henger tett sammen, og at innføring av kulturmoms kan gi både gunstige og ugunstige effekter for begge ledd. Vi mener at det er viktig å stå sammen i arbeidet rundt dette for å få en helhetlig vurdering av problemstillingene. Videre ønsker vi å få på bordet et grundig og godt tallmateriale som grunnlag for de vurderinger og konklusjoner som eventuelt skal gjøres i spørsmålet knyttet til kulturmoms.

Rapporten blir lagt frem på by:Larm under NKAs seminar Kulturmoms. Er tiden inne? som finner sted torsdag 2. mars klokken 12:30-13:45 i Vulkan Arena.

Rapporten fra PWC kan du lese i sin helhet her.

Les mer om Ballades dekning av saken her.