Mandag 27. februar hadde GramArt og NOPA et felles møte med statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen, hvor vi utdypet hvorfor en insentivordning for å fremme norsk musikk på radio vil styrke norske rettighetshavere.

Forslaget om en insentivordning ble oversendt til Kulturdepartementet 16. oktober 2016. En utdypning av vårt forslag ble sendt 27. februar 2017.

NOPA og GramArt mener at et Spill-Norsk fond for radio  vil fungere som et kulturpolitisk instrument til fremme av norsk musikk, og det vil gi mulighet til å legge til rette for et mangfoldig radio-Norge, i tråd med intensjonen til Stortinget om et mangfoldig radiotilbud også etter innføringen av DAB-nettet.

NOPA og GramArt ser at det er en betydelig interesse fra internasjonale aktører for norsk musikk og norske brukervaner i forbindelse med musikk. Med dette som bakgrunn foreslår organisasjonene at ordningen bør speile en ytterligere satsning på næringspotensialet som akkurat nå ligger i norsk musikk.

Fondet bør derfor være på 35 mill kroner.

Les hele forslaget her

Les utdyping av forslaget her

Foto: Lasse W. Fosshaug, NOPA