Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører lettere kommer i virksomhet etter pandemien, at næringslivet tar aktivt i bruk kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo, og til å koble næringsaktører med profesjonelle unge kulturnæringsaktører.

Oslo kommune har gjort en avsetning på 5 millioner kroner til ordningen, som administreres av by:Larm i samarbeid med Creo Oslo og musikkontoret MØST.

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende, inntil midlene er oppbrukt, eller senest innen 15.05.2022. Søkere som har sendt inn søknad innen 15. i måneden vil få svar på søknaden innen den 15. den påfølgende måneden.

Tildeling

Den første tildelingen vil være innen 15. september 2021. Første tildeling gjelder utelukkende oppdrag som gjennomføres i 2021.

Søknadsbeløp

Du kan søke fra 10 000 til 100 000 kroner. Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her.