Harald Sommerstad og Elin Erikstad Aamodt ble valgt inn i Gramo-styret for GramArt og sitter fram til neste generalforsamling. GramArts representanter vil fortsette å jobbe for at utbetalingene fra Gramo til artistene skal bli enda større, og for best mulig kontroll og åpenhet om hvordan midlene fordeles.

Det nye styret i Gramo ser slik ut:

Styremedlemmer:
Elin Erikstad Aamodt
Harald Sommerstad
Hans Ole Rian
Marte Thorsby
Øystein Rudjord
Erling Andersen

Varamedlemmer:
Ivar S. Peersen
Daniel Nordgård
Knut Aafløy
Petter Singsaas
Guttorm Raa
Larry Bringsjord