Daniel Nordgård, Eva Weel Skram og Pål Rake er alle nye tilskudd til styret. Bjørn Gunnar Sando (Hellbillies), Ivar S. Peersen (Enslaved), Anne Lise Frøkedal og Karin Park fortsetter i styret, mens Knut Schreiner, Hanne Sørvaag, Tove Bøygard og Sven Garås takker for seg.

Det nye styret ser da slik ut:

Harald Sommerstad (styreleder)
Ivar S. Peersen
Bjørn Gunnar Sando
Anne Lise Frøkedal
Daniel Nordgård

Vara:
Karin Park
Pål Rake
Eva Weel Skram

Vi benytter anledningen til å takke valgkomiteen for supert arbeid, og avgåtte styremedlemmer for fremragende innsats.