Før sommeren utbetalte Gramo på oppdrag fra GramArt 3 millioner kr til norske artister. Pengene er artistenes andel fra opphavsrettsorganisasjonen Norwaco.

Beløpet ble overført til din bankkonto den 28.06 (den samme bankkontoen som er registrert hos Gramo). Det er Gramos statistikk for radiospilling 2014 og 2015 som er som er lagt til grunn for beregningene.

Pengene er artistenes andel fra opphavsrettsorganisasjonen Norwaco og er hovedsakelig knyttet til kompensasjon for bruk av musikk i videresendte TV- og radioprogrammer og bruk i undervisning.

Har du spørsmål om hvilken kontonr Gramo har registrert på deg?
Logg inn på MinSide på www.gramo.no eller kontakt Gramos medlemsservice på medlem@gramo.no eller 22 00 77 80.

Har du flere spørsmål til utbetalingen eller om GramArts arbeid i Norwaco?
Ta kontakt med GramArt på 22 00 56 50 eller gramart@gramart.no.