Årets generalforsamling i Gramo ble avholdt digitalt 26. august.

GramArt vil gjerne få takke for all støtte fra våre medlemmer i forkant av årets generalforsamling.

Takket være deres støtte kan vi fremdeles få til en sterk og god pop&rock-politikk i Gramo, og GramArt vil selvsagt også fortsette å kjempe for norske artisters rettigheter. Dette er svært viktig med tanke på den pågående krisen vi er inne i.

Anne Lise Frøkedal og Daniel Nordgård ble valgt inn i Gramo-styret som representanter for GramArt, med Ivar Peersen og Marius Øvrebø-Engemoen som varaer. Samtlige vil sitte til neste års generalforsamling.

Det nye styret i Gramo ser slik ut:

Styreleder
Knut Ro (vara Nils Petter Hansson)

Styremedlemmer
Anne Lise Frøkedal
Daniel Nordgård
Hans Ole Rian
Marte Thorsby
Eddie Nygren
Erling Andersen

Varamedlemmer:
Ivar Peersen
Marius Øvrebø-Engemoen
Ingvild Andrea Tellmann
Lena Midtveit
Ivar Noer
Erle Strøm