Så langt har det kommet inn 400 søknader på til sammen 348 millioner kroner. Rammen for denne runden er 950 millioner kroner. Ordningen gjelder for arrangementer i perioden 1. mai til 31. august 2020.

Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere  tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Arrangører og underleverandører (med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking m.m) til kulturarrangementer som er utsatt, helt eller delvis stengt eller avlyst som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon. Det gis ulik kompensasjon og stilles ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Mer om ordningen og søknadsskjema finner du her

Ønsker du å å lese hele forskriften som ordningen er bygget på, kan du klikke her

NAV sine sider finner du nyttig informasjon om hvilke rettigheter du som selvstendig næringsdrivende har under koronaepidemien.

Spørsmål?
Har du spørsmål vedrørende kompensasjonsordningen kan du kontakte oss på gramart@gramart.no, eller ringe oss på kontortelefonen: 22 00 56 50.