-Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende har vært svært viktig for GramArts medlemmer i den krisetiden vi er inne i med en musikkbransje i knestående. Vi er klar over at regjeringen har planer om å innføre en stimuleringsordning for kulturlivet, som er tenkt å overta for kompensasjonsordningen. Vi er imidlertid skeptiske til å fjerne kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere før flere detaljer om den nye ordningen er kjent, sier daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

19 august ble det kjent at regjeringen vil etablere en stimuleringsordning for kultursektoren. Etter planen skal ordningen være operativ fra 1. oktober. Åtte dager før dette tidspunkt er det imidlertid fortsatt lite som er kjent om hvordan ordningen er innrettet og hvordan den vil fungere i praksis.

-Vi vet ennå ikke noe om utformingen av stimuleringsordningen. Vi frykter at den ikke vil treffe GramArts medlemmer på en tilstrekkelig god måte. Erfaringer fra innføring av tidligere ordninger som arrangementsstøtten viser at det også ofte må justeringer til etter lansering av en ordning. Alle problemer er ikke nødvendigvis løst på dette tidspunkt.

I alle tilfeller har vi store problemer med å se at en slik ordning vil være virkningsfull så tidlig som 1. november. Det er få av GramArts medlemmer som kan kaste seg rundt og arrangere konserter på kort varsel. Det vil heller ikke være mulig å planlegge slike arrangementer før det er klart hva stimuleringsordningen innebærer.

GramArts klare anbefaling er at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres, i første omgang ut året, inntil vi vet om stimuleringsordningen treffer godt nok sier daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt Marius Øvrebø-Engemoen. GramArts medlemmer har i realiteten et myndighetspålagt yrkesforbud. Da må de også kunne forvente å bli kompensert av staten, uavhengig av om de skulle være ansatte eller selvstendig næringsdrivende.