Daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen. Foto: Eva Rose

Regjeringen har inngått en avtale med Frp som sikrer støtten. Kompensasjonsytelsen går dog ned fra 80 til 60 prosent.

-Det er svært viktig at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere blir forlenget. Dette er gode nyheter for GramArts medlemmer og svært mange andre i musikkbransjen. Samtidig er vi skuffet over at kompensasjonsgraden reduseres fra 80 til 60 prosent. Vi ser ingen gode grunner til dette nå, gitt den kritiske situasjonen vi befinner oss i, sier daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

Onsdag 30. september deltok GramArt i den tekniker-initierte aksjonen #redalertnorge. Styreleder i GramArt Ivar S. Peersen holdt appell foran Stortinget. Han trakk frem at det er rød alarm i musikkbransjen, og at det er nødvendig at politikerne nå forstår alvoret i den situasjonen tusenvis at artister, musikere, teknikere og andre i kulturlivet nå står midt oppe i. Det er derfor gledelig at #redalert-aksjonen fikk gjennomslag for sitt krav om at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende må videreføres. Aksjonen bidro i aller høyeste grad til at saken ble vunnet. GramArt vil takke alle som deltok i aksjonen over hele Norge.

GramArt følger saken når den igjen kommer opp.