Kulturminister Abid Raja’s presentasjon av kulturbudsjettet i Bærum Kulturhus i går, viser med all mulig tydelighet at koronakrisen på ingen måte er over for norsk kulturliv.

-Vi i GramArt er fornøyde med at regjeringen har besluttet å gjøre en ekstraordinær bevilgning på 1,1 milliarder i koronatiltak til et kriserammet kulturliv for første halvår 2021. Det ser ut til at også 2021 kommer til å bli et tøft år for GramArts medlemmer. Det er derfor svært viktig at støtteordningene som har fungert godt i 2020 blir videreført også i 2021. Vi er bekymret for at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke er foreslått videreført i budsjettet. Dette er en ordning som har vært svært viktig for GramArts medlemmer og mange andre i kulturlivet. Vi er klar over at regjeringen har vedtatt en stimuleringsordning for kulturlivet, men vi vet fortsatt ingenting om hvordan en forskrift vil se ut. Vi frykter at den ikke vil treffe selvstendig næringsdrivende og frilansere godt nok, og oppfordrer derfor regjeringen til å videreføre kompensasjonsordningen i budsjettet for neste år, sier daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

-Det er også veldig bra at man i budsjettet har funnet plass til ytterligere 100 millioner kroner i stipender til norske kunstnere. Vi vet at mange av GramArts medlemmer har søkt på koronastipend for kunstnere tidligere i år. Vi håper at en del av de ytterligere 300 arbeidsstipendene som nå skal deles ut vil komme våre medlemmer til gode, fortsetter Øvrebø-Engemoen.

-Når det gjelder privatkopieringskompensasjonen for 2021 er vi derimot bekymret for at potten ikke har økt ytterligere. Det er foreslått en økning på 2,3 %, men budsjettet tar fremdeles ikke hensyn til at ordningens nedslagsfelt i 2018 ble utvidet til å gjelde litterære og visuelle verk. Den bør økes ytterligere slik at man unngår en netto nedgang i vederlag for rettighetshavere som får individuell kompensasjon gjennom Norwaco, understreker Øvrebø-Engemoen.

-GramArt håper og tror kulturministeren på hans ord om at han vil være der for kulturlivet så lenge koronakrisen varer. Det kan bli behov for ytterligere midler i 2021 for å avhjelpe krisen vi står midt oppi. Det er viktig at regjeringen er fleksible i denne krisen, avslutter Øvrebø-Engemoen.