Styreleder i GramArts fond Hans Olav Trøen. Foto: Helge Jørgensen

Til sammen har det kommet inn en søknadssum på 10.5 millioner kroner. Fondet har 2.5 millioner tilgjengelig til utdeling av krisestipend.

-Vi i fondsstyret er naturligvis glad for alle søknadene vi har mottatt. Samtidig viser antallet hvor stor koronakrisen er for norske artister. Situasjonen er alvorlig. Fondsstyret vil nå ha en grundig gjennomgang av søknadene slik at vi kan få til utbetalinger av krisestipend i første halvdel av juni, sier Hans Olav Trøen som er styreleder i GramArts fond.

GramArts fond lanserte 24. april et krisestipend for å avhjelpe norske artister og musikere som er rammet av koronakrisen. Fondet har 2.5 millioner kroner å dele ut, etter at GramArt også besluttet å tilføre en million kroner til fondet.

GramArts fond deler vanligvis ut Artiststipendet på høsten. Dette er et stipend som deles ut til profesjonelle artister for å stimulere til kunstnerisk utvikling og fordypning. Stipendet er på 250 000 kroner og deles ut til 4-6 artister. Som følge av koronakrisen blir dette i år heller delt opp i mange flere mindre krisestipend. Fristen for å søke var 5. mai. Krisestipendet er også forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister og musikere som har musikk som sin hovednæring. Stipender tildeles artister og musikere som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

Maks stipendsum er 25 000 kroner og stipendet skal være med på å dekke tapt inntekt frem til 31. august 2020.

Alle som har søkt vil motta e-post med informasjon om tildeling eller avslag når fondets styre har tatt sin beslutning. Hvem som blir tildelt stipend blir også offentliggjort på www.artiststipendet.no.

Fondets styre består av styreleder Hans Olav Trøen og styremedlemmene Karima Andrea Furuseth og Linnéa Svensson.