Daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen. Foto: Eva Rose

Det er særlig beregningsgrunnlaget for kompensasjonen som slår uheldig ut for mange av GramArts medlemmer.

-Mange av GramArts medlemmer blir rammet av at NAV kun bruker inntektene fra 2019 som grunnlag for å beregne kompensasjon. Dette viser en total mangel på forståelse for hvordan artisters og musikeres inntekter er sykliske med store forskjeller i inntekter fra år til år. Dette må endres så fort som mulig. Kompensasjonen bør også kunne beregnes utfra et gjennomsnitt av de siste tre års inntekter. Slik vil de reelle inntektene til artister og musikere bli tatt med i beregningsgrunnlaget, uttaler kst. daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

Da Stortinget vedtok kompensasjonsordningen var det åpning for at inntektene fra de tre siste årene kunne være grunnlaget for kompensasjonen. NAV har endret dette da ordningen i forrige uke åpnet for søknader. Argumentet som blir brukt er at det er for komplisert å regne ut gjennomsnittet fra de siste tre årene, og at det dermed ville ha tatt for lang tid å få til utbetalingen. Dette er ikke holdbart argument da inntektene for de 2017 og 2018 allerede er rapportert inn. I tillegg er mange ikke ferdige med næringsoppgaven for 2019. Den ble utsatt til august 2019 på grunn av koronakrisen. Man kan dermed få usikre tall med fare for å måtte tilbakebetale det man har fått for mye.

-GramArt har spilt inn dette til både Arbeids- og sosialdepartementet samt til opposisjonen på Stortinget. Vi håper regjeringen sørger for at regelverket endres snarest. Hvis ikke vil det kunne ha svært negativ effekt for flere av GramArts medlemmer, og kompensasjonsordningen vil ikke virke etter hensikten. I den pågående koronakrisen er det avgjørende for norske artister og musikere at støtteordningene som har kommet på plass treffer slik de skal, fortsetter Øvrebø-Engemoen.