Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2017 er på til sammen 13,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 3,6 prosent fra 2016. Budsjettet har tre hovedsatsinger: Kulturell og kreativ næring, kulturarv og tilrettelegging for flere finansieringskilder til kulturlivet.

Økte bevilgninger til kreativ næring
Regjeringen foreslår å bevilge over 70 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i kulturell og kreativ næring, og styrke kunstnernes muligheter for økte inntekter. For GramArt er dette gode nyheter og i tråd med hva vi har ønsket oss fra politikerne. Vi jobber for at artister på en bedre måte enn i dag skal kunne leve av musikken de skaper. Derfor ser vi det som gledelige nyheter at regjeringen nå er tydelige også i de budsjettmessige prioriteringene for dette viktige arbeidet. Det gjenstår så å se hvilke konkrete tiltak både for kulturnæringen og norske artister som kommer ut av satsingen. GramArt kommer i den forbindelse gjerne med innspill til Innovasjon Norge eller andre relevante aktører.

30 millioner kroner er satt av til en særskilt satsing på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge, blant annet med kompetanseprogram, låneordning, bedriftsnettverk, eksportprogram og investorforum. GramArt er positive til bevilgningen, men ønsker at Innovasjon Norge bevilger mer penger til musikk enn de gjør i dag.

Styrke utenlandssatsingen
Det er videre bevilget 6 millioner kroner til målrettet satsing på apparatet rundt kunstnernes internasjonalisering. Norske kulturprodukter- og tjenester skal få økt tilgang til internasjonale markeder gjennom ordninger under Norwegian Arts Abroad. GramArt støtter dette arbeidet og ser det som et viktig prioriteringsområde for norske artisters internasjonale karriere. Det er nødvendig å styrke og satse på apparatet rundt artistene. Samtidig vil man kunne stimulere til at flere rettigheter og pengestrømmer forblir i Norge.

Ingen økning av midler til Norsk kulturfond
Vi registrerer også at Kulturdepartementet ikke øker midlene til Norsk kulturfond i sitt budsjettforslag. Kulturrådets ulike tilskuddsordninger betyr mye for mange av våre medlemmer, og vi skulle gjerne sett en økning også på dette området.

Kulturbudsjettet kan leses i sin helhet her

7.10.2016