Til å debattere saken var et sterkt panel bestående av NRKs TV-sjef Arne Helsingen, artistene Unni Wilhelmsen og Silje Halstensen, Christer Falck, NRKs musikksjef Knut Henrik Ytre-Arne, Sony-sjef Lena Midtveit og journalist Geir Rakvaag fra Dagsavisen.

Det ble debatt og dialog rundt NRKs musikksatsinger, programtyper, prioriteringer og hvilket ansvar de har som allmennkringkaster. Kringkastingsselskapet har et sterkt musikkengasjement i redaksjonene, og de har en lang tradisjon på å formidle norsk musikk (som de også er pålagt som allmennkringkaster). NRK spiller rundt 30 % norsk musikk på radio, men det var ønsket fra panelet og salen at de enda tydeligere prioriterte musikk på TV/nett og ga musikk flere sendeflater. GramArt mener at NRK bør ha klare prioriteringer på å vise og spille norsk musikk, også utover radioformatet.

Har du innspill til debatten, til NRK eller til hvordan vi kan ta saken videre? Send en e-post til daglig leder Elin E. Aamodt på elin@gramart.no. En av GramArts viktigste politiske saker er å forsøke og påvirke til mer norsk musikk, og da særlig i NRK.