GramArt leverte 1. september høringssvar til ny åndsverkslov. Det er et viktig mål med den nye loven at den bidrar til å styrke rettighetene til utøvende kunstnere. GramArt setter stor pris på departementets tydelige målsetting om å styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere slik at disse i større grad kan leve av sin virksomhet.

Vi har på vegne av våre 3000 medlemmer fokusert på hva som er viktigst for norske artisters interesser. Sentralt i GramArts høringssvar står behovet for en styrking av skapende og utøvende kunstneres posisjon i avtaleforhold med produsenter, utgivere og andre. Vi ser rom for ytterligere forbedring for å gjenopprette balansen til fordel for rettighetshavernes stilling.

Vi trenger en åndsverkslov som ivaretar utøvernes interesser på en god måte. For GramArt er det viktig med et lovverk som sikrer artistenes mulighet til å ta vare på rettighetene sine. Derfor hilser vi mange av de foreslåtte endringene velkommen, sier daglig leder Elin E. Aamodt.

Her kan du lese hovedtrekkene i høringssvaret
Her kan du lese hele høringssvaret