Husk at du som medlem av GramArt kan få hjelp og tips til hvordan du best utformer din søknad. Ta kontakt med GramArts medlemsservice på telefon 22 00 56 50 eller skriv en e-post til gramart@gramart.no, så hjelper vi deg videre.

Guide til søknadsskriving
GramArt har også laget en egen guide til søknadsskriving. Guiden inneholder de viktigste momentene som en god søknad bør inneholde. Her finner du eksempler på hvordan en prosjektbeskrivelse kan utformes, hva en musikalsk CV er, hvordan du setter opp en finansieringsplan og mye annen relevant informasjon som vil kunne forbedre din søknad.

Klikk her for å lese GramArts guide til søknadsskriving.

FFUK
Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) er et av de viktigste fondene for norske populærartister.

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Klikk her for å lese mer om FFUKs prosjektstøtte til musikk. Husk, fristen for å søke er 26. september!

Klikk her for å komme direkte til Søknadsportalen.