Et av tiltakene finansminister Jan Tore Sanner presenterte, og som vil ha en betydning for GramArts medlemmer, var å utsette innbetaling av forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.

-Utsettelse av innbetaling av forskuddsskatten er positivt, og vil til en viss grad lette byrden for GramArts medlemmer på kort sikt. Samtidig vil det ikke ha noen effekt på å hindre det inntektsbortfallet vår yrkesgruppe nå opplever, sier daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

-Når det er sagt, oppfatter vi at regjeringen er klare på at dette kun en første del av en krisepakke. Statsministeren trekker kulturbransjen frem som eksempel på en bransje som er spesielt hardt rammet av situasjonen. Vi har derfor en klar forventning om at regjeringen snarlig kommer tilbake med mer konkrete hjelpetiltak for en bransje i nød, fortsetter Øvrebø-Engemoen.

-Vi tenker da spesielt på dagpenger for selvstendig næringsdrivende, og en kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. En slik kompensasjonsordning må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister som rammes som følge av stenging/avlysning, avslutter Øvrebø-Engemoen.