Kjære GramArt-medlem

Det er for øyeblikket en svært krevende situasjon. Utbruddet av Koronaviruset og påfølgende myndighetspålagte tiltak for å begrense smitte har resultert i at det for øyeblikket ikke er mulig å avholde noen konserter eller eventer i Norge. Dette rammer nødvendigvis deg som artist og musiker hardt. Vi må også forberede oss på at situasjonen kan bli langvarig.

Vi i GramArt skal ikke påstå at vi har alle løsningene i skrivende stund. Til det er situasjonen for ekstraordinær. Jeg ønsker likevel å formidle til deg som er medlem at vårt eneste fokus for øyeblikket er å gjøre de tiltakene som kan bidra til å begrense skadeomfanget for deg.

Dette er det vi for øyeblikket jobber med og kan bistå deg med:

 1. Krav til politiske myndigheter om tiltakspakke
  Situasjonen er så ekstraordinær at det vil være nødvendig med betydelige hjelpetiltak fra det offentlige. GramArt har derfor tett kontakt med de andre aktørene i musikkbransjen som også blir rammet av Koronaviruset, både på arrangør- og artistsiden. Sammen med Norske konsertarrangører, Creo, Nemaa, Virke og Norske Kulturhus har vi kommet med en tiltaksliste til norske myndigheter som vil bidra til å begrense det omfattende skadeomfanget, ikke bare for GramArts medlemmer, men hele næringskjeden i musikkbransjen. Vi har også i dag kontaktet kulturministeren og presisert at slike tiltak er av avgjørende betydning. Vi avventer med spenning hvilke løsninger som vil bli lagt frem fra regjeringen i morgen (fredag 13. mars). Dersom tiltakene ikke vurderes å være tilstrekkelige gode, vil vi selvsagt fortsette med å legge press på de politiske myndighetene.
 1. Spørsmål om reiseforsikring
  Mange medlemmer har instrumentforsikring og reiseforsikring gjennom GramArts avtale med IF og Europeiske. Dersom du har spørsmål knyttet til forsikringen din, anbefaler vi deg å besøke denne nettsiden:
  https://www.europeiske.no/privat/reisetips/reiseinfo-advarsel
  Her finner du svar på en del spørsmål. Du kan også ta kontakt med Svein Nilsen hos oss, som er ansvarlig for forsikringsordningene våre. Du treffer ham på svein@gramart.no / tlf. 22 00 56 54.
 1. Juridisk bistand til medlemmer som får konserter og arrangementer avlyst.
  GramArts rådgivende avdeling har fått svært mange henvendelser de siste dagene med spørsmål knyttet til hvilke rettigheter de har ved avlyste eller utsatte arrangementer. Rådgivende avdeling bistår disse fortløpende. Trenger du hjelp fra vår oss om denne type utfordringer eller har spørsmål knyttet til hvilke rettigheter du har, kontakt enten Maren Skaskiewicz på maren@gramart.no / tlf. 22 00 56 59 eller Tore Østby på tore@gramart.no / tlf. 907 31 775.
 1. Generell rådgivning om situasjonen
  Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer de siste dagene med spørsmål om pågående turnéer, turnéplanlegging fremover og andre generelle spørsmål. Dersom du for øyeblikket er ute på turné er rådet å lytte til lokale helsemyndigheter i landet du eventuelt befinner deg i og for øvrig følge vanlige smittevernsråd. Vi oppfordrer også til å følge med på hva folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider: https://www.fhi.no/
  Det er også en god idé å være oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd. Har du spørsmål om denne type forhold, kan du enten kontakte Maren eller Tore (kontaktinfo i forrige punkt) eller Anders Nilsen på anders@gramart.no / tlf. 22 00 56 55.

Mitt hovedpoeng  er å formidle til deg at vi jobber særdeles aktivt med dette nå og at du må ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp. Det er derfor vi er her.

Skulle du ha behov for å snakke med meg direkte, treffer du meg på marius@gramart.no / tlf. 22 00 56 52.

 

Med vennlig hilsen

Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder i GramArt