Det har vært en lang prosess å få på plass denne fordelingen. Pengene stammer fra TV-sendinger som ble sendt første gang før 1997 og det er derfor gjort en begrensning slik at kun de som var fylt 18 år på det tidspunktet har fått utbetalt penger.

Vi i GramArt har vært en sterk pådriver i prosessen for å få på plass et system for fordeling av disse pengene og har samarbeidet nært med Gramo for å finne en løsning til en rettferdig fordeling, slik at næringsdrivende artister og utøvere får sin rettmessige andel. Likevel skulle vi ønske at fordelingen var enda mer nøyaktig enn det vi har fått til med utgangspunkt i samtlige av Gramos radiolister. Det er lite å gjøre med dette, da det ikke finnes fullstendige utøverdata i NRKs systemer fra denne perioden.

Totalt er utbetalingen rett i underkant av 10,7 millioner kroner, hvorav cirka halvparten kommer fra GramArts fond.

Fornøyd med utfallet

– Vi i GramArt legger ned veldig mye jobb i Norwaco hvert eneste år, for å sørge for at artister og andre musikere får sin rettmessige andel av de pengene som kreves inn, og også at disse pengene blir fordelt så riktig som mulig. Det er ofte ganske krevende og tidkrevende forhandlinger, men det er alltid svært tilfredsstillende når vi kommer så langt at pengene endelig kan utbetales til dem som har opptjent dem, nemlig norske artister og musikere, sier Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder i GramArt.

 

Om Norwaco

Norwaco er et vederlagsbyrå som krever inn penger for diverse typer tredjepartsbruk, f.eks. tv-distribusjon, lovlig privatkopiering, undervisningsbruk m.m. I motsetning til for eksempel Gramo og Tono har ikke Norwaco personlige medlemmer. I stedet er rettighetshaverne representert av en rekke organisasjoner. Det vederlaget Norwaco innkrever fordeles mellom totalt 36 medlemsorganisasjoner, som disponerer pengene til fordel for sine rettighetshavergrupper. GramArt er blant de organisasjonene som representerer musikkutøverne.

Dersom du har spørsmål om utbetalingen, opptjening av vederlag i Norwaco eller om fondets arbeid, ta kontakt med GramArts fond på gramart@gramart.no.