Da norske utøvere innen populærmusikken bestemte seg for å opprette GramArt (Grammofonartistenes forening) i 1989, var det for å sikre at artistene og musikerne fikk den rettmessige andelen av midler de hadde krav på fra blant andre Gramo. Siden den gang har organisasjonen utviklet seg mye, men kjernen er den samme: vi jobber for at næringsdrivende artister og musikere skal kunne leve av musikken. Dette gjør vi på flere måter, og her er fem av dem:

En av våre desidert mest brukte tjenester er gratis juridisk rådgivning. Våre jurister og rådgivere utgjør landets ledende kompetansemiljø innen musikkrelatert juss, så når du tar kontakt med oss, er du i trygge hender. Vi gir veiledning og bistand innen platekontrakter, konsertavtaler, managementavtaler, forlagsavtaler, lisensiering, publishing, bandavtaler, og mye mer. Kort sagt: har du behov for rådgivning innen ditt virke som utøver, er det bare å ta kontakt på juridisk@gramart.no.

Som GramArt-medlem har du alltid ulykkesforsikring inkludert i medlemsskapet ditt. I tillegg får du tilgang til å tegne en svært gunstig og god instrumentforsikring. Det å tilby instrumentforsikring er én ting, men vi har i tillegg vår eminente forsikringsrådgiver Svein Nilsen, som er utrolig god på å følge opp og sørge for at de som er uheldige får det de har krav på.

GramArt har representanter og styremedlemmer i de fleste relevante organisasjoner som forvalter midler for artister og musikere. Siden vi ikke representerer noen andre kunstner- eller yrkesgrupper, havner vi heller aldri i interessekonflikter når vi forhandler på vegne av deg. Et fagforbund vil ofte prioritere medlemmene med ansettelser, noe som kan slå uheldig ut for de næringsdrivende. Det er også viktig for våre medlemmer at de kan velge betingelser selv. De har tross alt ulik markedsverdi. Som næringsdrivende artist, musiker eller studioprodusent, kan du alltid være trygg på at GramArt taler din sak.

Vi har et stort kontaktnettverk innen politikken og har innflytelse i saker som angår artister og musikere. Det er ikke det mest sexy å skryte av, men det foregår et stort arbeid i kulissene ved alt fra kunstnermeldinger, høringer, lovarbeid og innspillsmøter. Dessuten har vi regelmessige møter med sentrale regjeringspolitikere for å fremme dine interesser. Den politiske arenaen er et av de stedene hvor vi nyter godt av å være en interesseorganisasjon uten nevneverdige interessekonflikter innad i medlemsmassen. Vi samarbeider også med andre organisasjoner og særlig under korona hadde vi stor nytte av å snakke med Creo, NKA, Kunsternettverket og andre kunstnerorganisasjoner. På den måten fikk vi blant annet gjennomslag for kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, kompensasjons- og stimuleringsordningene.

Som medlem i en organisasjon har du tilgang til mange fordeler og avtaler. Vi forsøker å spisse disse avtalene veldig mot det å være artist og fremforhandler ofte avtaler etter ønske fra medlemmene. Blant vårt mest populære tilbud er selvfølgelig gratis juridisk rådgivning og forsikringsordningene. I tillegg er det svært mange som bruker Fiken Regnskap, vår unike ordning med ATA Carnet, rabatter fra Høvik Hørsel på ørepropper og in-ear monitorer, leiebil fra Hertz, hotell fra Thon, rabatt på psykolog for å ta vare på den mentale helsen og mye mye mer. Se våre sider for medlemsfordeler for større oversikt.

Tungevaag, Frøkedal og Beharie er blant de som regelmessig benytter seg av gratis juridisk rådgivning hos oss.

Tungevaag juridisk rådgivning
gratis juridisk rådgivning platekontrakter avtaler
platekontrakt rådgivning beharie artist

Fotoakkreditering: Anne Lise Frøkedal – Vidar Landa, Beharie – Shawn Arwind, Christina Sandsengen – ukjent,  Sondre Justad – Jakob Landvik,  Fay Wildhagen – Mattis Folkestad, Tungevaag – ukjent.