Prisen er på 100 000,- og deles ut årlig på GramArts sommerfest i mai. Tidligere vinnere er Bow to Each Other (2016), Spidergawd (2015), Highasakite (2014), Monica Heldal (2013), Stein Torleif Bjella (2012), Ida Jenshus (2011) og Karpe Diem (2010).

Kriterier
Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Prisvinner velges ut på bakgrunn av aktualitet, fra et vidt spekter av populærmusikalske uttrykk og uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

Hvordan nominere?
Medlemmer av GramArt, musikkbransjen og andre kan foreslå kandidat(er) til prisen.

Forslag sendes til GramArt innen 1. februar på en av følgende måter:

Send E-post til gramart@gramart.no

Nominer på GramArts Facebookside

Pr. post til GramArt, Kirkegata 5, 0153 Oslo