Oslo, 14. februar 2022 

FORESPØRSEL OM SPESIFISERING AV KOMPENSASJONSORDNINGEN TIL KOMMUNENE

Artistorganisasjonen GramArt er landets største interesseorganisasjon for selvstendig næringsdrivende artister og musikere. Vi representerer cirka 3000 medlemmer.

Vi har gjennom pandemien etterlyst kompensasjonsordninger for bortfall av inntekt i forbindelse med ikke-billetterte arrangementer. Et eksempel på et slikt arrangement er et event i regi av en aktør som velger å betale leverandører og underleverandører av egen lomme, fremfor å selge billetter til arrangementet. Arrangementet vil typisk være for en lukket krets av ansatte i bedriften, medlemmer i en organisasjon eller kunder.

For artister, musikere og underleverandører skiller ikke disse arrangementene seg i nevneverdig grad fra ordinære, billetterte arrangementer, og de utgjør for mange en stor del av inntektsgrunnlaget, særlig i perioden etter jul. Dessverre har disse arrangementene falt helt utenfor kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer, da denne eksplisitt utelukker ikke-billetterte arrangementer.

Den 8. februar hadde vi et møte med statssekretær i kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann. I møtet forklarte statssekretæren at kompensasjonsordningen til kommunene nå skal kunne kompensere for denne type tapte inntekter. Vi opplever dog at kriteriene ikke tydeliggjør dette godt nok, og mistenker at kommunenes praksis heller ikke alltid gjenspeiler dette. Én tilbakemelding vi har motatt er at en større, navngitt kommune oppfattet at disse pengene utelukkende var tiltenkt å dekke tap i serveringsbransjen.

Vi har forståelse for lokalstyret og for prinsippet at kommunene selv har råderett over disse midlene. Likevel ønsker vi at departementet oppdaterer retningslinjene for bevilgningene, slik at det ikke er noen tvil i kommunene om at også artister, musikere og underleverandører i kunst- og kulturbransjen kan søke og motta støtte fra denne ordningen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det skulle være spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder