Oslo 21. februar 2022

SKRIFTLIG INNSPILL TIL REPRESENTANTFORSLAG OM Å GJØRE INNTEKTSSIKRINGSORDNINGEN FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE PERMANENT

Artistorganisasjonen GramArt er landets største interesseorganisasjon for selvstendig næringsdrivende artister og musikere. Vi representerer cirka 3000 medlemmer.

Er det noe pandemien har vist oss, så er det at selvstendig næringsdrivende – og da særlig utøvende artister og andre i kulturnæringen – trenger et økonomisk sikkerhetsnett. Heldigvis innfridde regjeringen kravet om en inntektssikringsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, en ordning som har vært helt sentral i å hjelpe denne gruppen gjennom krisen.

Når vi nå har sett hvor viktig en slik ordning er, ser vi ingen grunn til ikke å ta representantforslaget fra Venstres Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Grunde Almeland til følge. Vi mener det er en nødvendig og naturlig utvikling av velferdssystemet vårt at denne eller en tilsvarende ordning gjøres permanent.

Vi i GramArt stiller oss helhjertet bak dette forslaget og håper komiteen, Stortinget og Regjeringen benytter denne anledningen til enkelt og ubyråkratisk innføre en velfungerende ordning for inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.

Med vennlig hilsen,

Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder
Artistorganisasjonen GramArt