INNSPILL TIL HØRING AV NRK-PLAKATEN

 
Artistorganisasjonen GramArt er landets største interesseorganisasjon for selvstendig næringsdrivende artister og musikere innenfor populærmusikksjangeren. Vi representerer cirka 3000 medlemmer og takker på vegne av dem for muligheten til å komme med våre innspill til endringer i NRK-plakaten.

Overordnet vil vi si at det som NRK faktisk lager av redaksjonelt innhold med norsk musikk, som P3 Gull, Urørt og Musikkrommet, er gode eksempler på det vi i teksten videre etterlyser mer av. Programmer som dette utgjør en altfor liten andel av NRKs samlede tilbud og det er derfor på tide å ansvarliggjøre statskanalen ytterligere på dette punktet. Norsk musikk på både engelsk og norsk har stor appell både nasjonalt og internasjonalt, og det bør være mulig for NRK også å oppnå sine mål om lyttertall og deres ønske om å være en attraktiv kanal som tiltrekker seg nye lyttere, selv med en høyere norskandel.

 

Norskandelen må gjelde hele sendeflaten

NRK-plakatens § 35 stiller særlige krav til bruk av norsk musikk, men kun på radiokanalene NRK P1, P2 og P3.

Vi viser til Medietilsynets uttalelse i rapporten NRKs bidrag til mediemangfoldet (november 2021):

Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk. NRK bør i sine sjangerspesifikke musikk-kanaler, NRK Klassisk og NRK Jazz, fortsette å legge vekt på norske komponister og utøvere/musikere og jobbe for å øke andelen norsk musikk i NRK Klassisk og NRK Jazz.

Dette gir mening og vi ber derfor om at kravet om 40 prosent norsk musikk presiseres til å gjelde alle NRKs radiokanaler. Vi tror også det er hensiktsmessig å legge til en linje om at norskandelen skal fordeles jevnt utover døgnet, slik at vi ikke ender med en situasjon der norskandelen innfris gjennom for eksempel automatisk programmering på natten.

Høyere norskandel også i film-, serie- og dokumentarproduksjoner

Videre bør lignende krav om norskandel gjøres gjeldende for NRKs egne TV-produksjoner og produksjoner som gjøres på oppdrag fra NRK. Her har vi forståelse for at regissører, manusforfattere mv. ikke bør bindes av et krav som går utover deres kunstneriske integritet. I likhet med andre kunstnere, må disse få frihet til å velge uttrykk. I produksjoner der musikken ikke har en slik funksjon, som i eksempelvis nyheter, sport, distriktssendinger og en del dokumentarer, bør det derimot være mulig å stille krav til norskandel. I disse produksjonene foreslår vi et krav om 75 prosent norskandel for musikken som blir brukt. Tallet kan synes høyt, men ser man alle sendinger under ett, vil den reelle bruken av norsk musikk være betydelig lavere enn dette totalt sett.

 

Tilgjengeliggjøring av norsk musikkhistorie

NRK har et rikholdig musikkarkiv og sitter på en stor mengde innspillinger av både lyd og bilde som bør være tilgjengelig for offentligheten. I arkivet finnes tusenvis av timer med eksklusive opptak og opptredener som ikke er tilgjengelig noe annet sted. Det synes for oss selvsagt at dette er kulturhistorie som NRK må gi befolkningen tilgang til. Vi oppfordrer departementet til å pålegge NRK et tydeligere ansvar for å tilgjengeliggjøre hele arkivet, selvsagt med full kompensasjon til rettighetshaverne. Om dette ikke lar seg gjennomføre av økonomiske årsaker, bør regjeringen forplikte seg til økte bevilgninger over NRKs budsjett, for å betale rettighetshaverne et rimelig vederlag og samtidig oppnå en avtale som gagner befolkningen.

For øvrig stiller vi oss bak høringsuttalelsene til hhv. Musikkindustriens næringsråd, Norwaco og Kunstnernettverket.

 

Med vennlig hilsen,
Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder
Artistorganisasjonen GramArt