Streamingøkonomien er svært omstridt og mange artister stiller spørsmål ved hvordan økonomien er bygget opp. Derfor har IAO tatt initiativ til et prosjekt for å undersøke ulike og alternative betalingsmodeller i den digitale musikkøkonomien. Spesifikt ønsker de å la artister, utøvere og musikere dele sine egne meninger og erfaringer rundt sentrale problemstillinger knyttet til streaming – som pro rata vs. user-centric, forholdet til plateselskaper og kollektive forvaltningsorganisasjoner, obligatoriske vederlagsrettigheter, frikjøp og andre spørsmål rundt utbetalinger fra strømmetjenestene.

Undersøkelsen er åpen nå og pågår frem til 25. august. Den tar kun et par minutter og om du ønsker, får du tilsendt den ferdige rapporten. Resultatene vil presenteres i et eget panel på by:Larm i september.

Svar på undersøkelsen her.

Du kan lese mer om vårt arbeid i IAO i årsrapporten vår.