Innspill til regjeringsplattform

Andelen av norskprodusert musikk i salg, strømming og kommersiell kringkasting har sunket de senere år. Utviklingen er forsterket under korona-pandemien. En annen langvarig trend er at rettigheter til norske musikkverk og musikkinnspillinger selges ut av landet.  

Norsk musikk er viktig for vår identitet og kultur. Regjeringen vil derfor jobbe for å løfte norsk musikk på alle plattformer og arenaer, samt legge til rette for at «norske» rettigheter i størst mulig grad forblir i Norge.

Opphavsrettslovgivningen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Det skal opprettes en incentivordning for å stimulere til økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama.

Ivar Bjørnson, styreleder GramArt

Ole Henrik Antonsen, styreleder NOPA

Larry Bringsjord, styreleder FONO

Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening

Ivar S. Peersen, styreleder Gramart

Kai Robøle, styreleder Musikkforleggerne