Vår forsikringsrådgiver Svein Gunnar Nilsen har hatt en god dialog med vår samarbeidspartner IF i hele år. Det har gitt resultater og vi er glade for å fortelle at alle våre medlemmer nå har ulykkesforsikring inkludert i medlemsskapet sitt. Vi håper dette kommer godt med. Du trenger ikke gjøre noen ting for å nyte godt av denne forsikringen, det er en gruppeforsikring, så du er allerede inkludert. Vi oppfordrer deg til å se over dine andre forsikringer, slik at du ikke er dobbeltforsikret. 

Mer informasjon om forsikringen kommer (den kom akkurat på plass), men i korte trekk innebærer dette at medlemmene er forsikret med følgende vilkår:

Det utbetales 50 000 kroner ved forsikredes død i samsvar med vilkårene for ulykkesforsikring. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales en forsikringssum på 500 000 kroner. Lavere invaliditetsgrad gis en tilsvarende lavere erstatning. I tillegg dekker forsikringen medisinsk behandling og ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

God jul!