Gratis juridisk rådgivning for artister og musikere

Flere av dere benytter dere av gratis juridisk rådgivning hos oss. Det har tidligere kostet litt for arbeid utover et par timer, men heretter vil det være en gratis tjeneste for våre medlemmer. Dere som har benyttet dere av tjenestene våre i tiden etter sommeren 2022, vil heller ikke motta faktura. Vi gjør dette fordi vi ser at dette er en nødvendig og etterspurt tjeneste som alle bør ha tilgang på. Særlig er vi opptatt av at ingen skal signere kontrakter før de har rådført seg med oss. Vi står oppe i et nytt teknologiskifte, og det er viktig at ikke artister og musikere går i de samme fellene som de har gjort ved slike skifter tidligere. Vi ser allerede eksempler på kontrakter der artist blir bedt om å skrive fra seg inntekter fra nye tjenester som enten er helt i startgropa eller planlagte. Dette ønsker vi å motvirke, slik at utøverne beholder en rimelig andel av inntektene som kunsten deres genererer. Vi håper dette er et tilbud som dere setter pris på og oppfordrer dere til å ta kontakt på juridisk@gramart.no ved behov.

Landets ledende kompetansemiljø innen musikkrelatert juss
GramArt har hjulpet artister og musikere med juridiske problemstillinger helt siden oppstarten i 1989. Vi har bistått medlemmer med kontraktsforhandlinger, tvister, veiledning og vi har ført saker i retten. Det er flere organisasjoner som tilbyr en eller annen form for juridisk rådgivning, men vi tør å påstå at den beste hjelpen innen musikkrelatert juss, den får du hos oss. Så ta kontakt med det dere måtte ha av juridiske spørsmål. Vi er her for dere.