Dagsorden og saksdokumenter finner du her

GramArts årsrapport kan du lese her

Registrering til generalforsamling åpner kl. 14:00. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen.

Det vil bli enkel servering.
Vel møtt!

Vennlig hilsen

Ivar S. Peersen,
styreleder

Fullmakt

Har du fullmaktsrett, men kan ikke møte ved generalforsamlingen? Gi din stemme til et annet medlem ved å benytte et fullmaktskort.

Vi må ha mottatt fullmakten i retur per e-post eller post senest 5. juni 2018 for at den skal være gyldig. Kortet kan også sendes på MMS til nr. 94277781.

Last ned fullmaktskortet her