Likestilling er en stor utfordring i musikkbransjen. GramArt ønsker å bidra til å rette opp i disse strukturelle skjevhetene. Aller størst er skjevheten i produsentleddet i bransjen. I dag er kun 2,1% av de profesjonelle produsentene kvinner. Men vi vet at flere kvinner kan. At Nordic Songs ønsker å sette fokus på dette ved å arrangere en skrivecamp for kvinnelige produsenter og artister er svært positivt.

Campen vil foregå på Comfort Hotell Karl Johan og i studioene til PhatCat i Oslo fra 21.-23. januar og har 22 deltagere. Campen har til hensikt å vise at det finnes et stort talentgrunnlag blant kvinnelige produsenter og artister i Norge, samt gi deltagerne et nettverk de kan bygge videre på i sitt fremtidige arbeid.

-GramArt er glad for at vi kan bidra til å støtte initiativet økonomisk. Endringer skjer ikke av seg selv, vi må aktivt jobbe for å styrke likestillingen i musikkbransjen. Nordic Songs` låtskrivercamp for kvinner er et godt initiativ i så måte. Vi håper det blir flere slike initiativ som setter dette viktige spørsmålet på dagsorden, sier Marius Øvrebø-Engemoen, kst. daglig leder i GramArt.

Søkelys på likestilling
GramArt har også sammen med Platearbeiderforeningen nettopp lansert Mentorordningen for artister, låtskrivere og produsenter, der et av hovedmålene er å styrke likestillingen i produsentleddet i musikkbransjen. Et minstekrav ved utvelgelsen av lærlinger til mentorordningen var at halvparten av lærlingene skulle være kvinner. Dette fikk vi til. De seks lærlingene og mentorene møtes nå i januar. GramArt ønsker med disse initiativene å bidra konstruktivt til å styrke likestillingen i musikkbransjen, og kommer til å fortsette dette arbeidet fremover.
Les mer om mentorordningen her.

Om Nordic Songs
Nordic Songs ble startet sommeren 2019 av de tidligere LIMPI-studenter Vegard Hurum, Julie Enger Børresen og Kristin Marie Skolem. Selskapet har tidligere arrangert en låtskrivercamp som foregikk i juni 2019 i LIMPI sine studioer på Lillehammer.  Dette er andre gang Nordic Songs arrangerer en låtskrivercamp, og den første med kun kvinnelige deltakere. Les mer om Nordic Songs her