Marius Øvrebø-Engemoen blir daglig leder i GramArt på permanent basis. Foto: Eva Rose. Foto: Eva Rose
Mike Hartung, leder i Platearbeiderforeningen. Foto: Morgan Nicolaysen

Sammen med Platearbeiderforeningen etablerer GramArt nå en mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere. Ordningen er rettet mot deg som ønsker å lære hvordan man kan bli skikkelig god på musikkproduksjon.

Seks av Norges ledende musikkprodusenter har takket ja til å være mentorer for seks utvalgte lærlinger som vil bli valgt ut etter en søknadsprosess. De seks produsentene er Kåre Vestrheim, Ole Torjus Hofvind, Hanne Hukkelberg, Sandra Kolstad, Håkon Brevig Ingvaldsen og Eivind Helgerød.

-Vi er svært glade for å ha med disse produsentene med på laget. De er blant Norges fremste produsenter, og har erfaring og kunnskap som lærlingene i prosjektet vil kunne lære mye av, sier Mike Hartung i Platearbeiderforeningen.

-Vi ønsker med mentorordningen å bidra til å styrke likestillingen i denne delen av musikkbransjen. Vi ser at menn er i kraftig flertall i produsentleddet. Derfor har vi satt som mål at 50 % av lærlingene og en tredjedel av mentorene skal være kvinner. Slik håper vi å på sikt få til en bedret kjønnsbalanse i denne delen av musikkbransjen, sier daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

Hvis du har lyst til å lære av noen av Norges beste produsenter, søk om å delta på vårt mentorordningsprogram. Søknadsfristen er 24. november. I søknaden må søker laste opp en lydfil fra et tidligere prosjekt eller en skisse av et uferdig verk/låt.

Søknadsskjema finner du her

 

Hvem kan søke:
Alle som jobber med musikkproduksjon, uavhengig av nivå, og som vil øke sin kompetanse er hjertelig velkomne til å søke om å delta i mentorordningen. Deltakelse vil forhåpentligvis bidra til å skaffe et nettverk innenfor musikkbransjen. Eneste formelle krav vi har er at søkeren må ha tilgjengelig alt av programvare og utstyr selv.

Det spiller ingen rolle hvilken sjanger musikk du lager eller hvor i landet du bor, vi dekker eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold.

Mer om mentorordningen
Seks av Norges ledende produsenter vil bidra med sin kompetanse om musikkproduksjon til seks utvalgte lærlinger. Mentorene og lærlingene vil jobbe tett sammen én til én der lærlingene vil få innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på.

Ikke gå glipp av muligheten til å lære av noen av Norges fremste produsenter. Søk i dag!

 

Gjennomføring
Vi ønsker at innholdet i mentorordningen skal tilpasses lærlingens individuelle behov. Gjennom ordningen får lærlingene observere, utføre produsentarbeid og delta aktivt i løpende feedback-sessions med vurdering av egen progresjon og måloppnåelse. Det vil bli én-til-én samtaler med mentor, samt musikkproduksjons- og karriereveiledning. Ordningen vil gi rom for å prøve og feile i trygge omgivelser. Lærlingene skal utforske sjangrene de selv opererer innenfor.

Ordningen vil foregå over to deler:

Del 1: 3 mnd. prosjektarbeid
Del 2: Showcase/lyttesession

Del 1:
6 mentorer og 6 lærlinger skal bruke 3 måneder på å jobbe med et prosjekt. Arbeidet/prosjektet skal utføres av lærlingen, med hjelp/guide fra mentor. Det skal forekomme to møter hvor mentor og lærling møtes for samtaler ansikt til ansikt og studiobesøk for praktisk lærling og observasjon (ett møte i starten for å bli kjent og lage et opplegg, og ett møte på slutten for å ferdigstille prosjektet). Ellers vil kommunikasjonen gå over nett (e-post og skypesamtaler o.l.). Lærlingen skal få 18 timer med hjelp av mentor. Mentorer og lærlinger velger selv et opplegg for denne fasen og distribuerer selv hvordan de utnytter tiden sammen, innenfor de gitte rammer.

Under denne delen ønsker vi å dokumentere deler av prosjektarbeidet med noen som kommer og filmer når mentor og lærlingen jobber sammen. Filmklippene vil brukes internt på showcasedagen, samt som promo på våre nettsider og sosialemediekanaler for de som gir sin godkjenning til det.

Del 2:
Etter endt prosjekt setter vi sammen en showcase-dag, hvor lærlingene viser frem hva de har laget med en lyttesession, samt at de snakker om sin erfaring med mentorordningen og hvordan de har jobbet med prosjektet. Under denne delen er det også lagt opp for nettverking med de andre lærlingene og mentorene som har vært del av rundens mentorordning.

 

NÅR

Prosjektperiode: 01.01.2020 – 15.04.2020

Del 1 – Prosjektarbeid

Del 1 vil starte 1. januar 2020 og vare frem til 31. mars 2020.

Del 2 – Showcase

Del 2 vil bli holdt 2. april 2020 på Kulturhuset.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet.

NOPA støtter også prosjektet.